Letošní ročník je již dvacátý první a přihlásilo se do něj celkem 210 obcí z celé České republiky. Své zástupce v něm má o náš region – Všekary z Holýšovska a Chodskou Lhotu ze Kdyňska.

V následujících dvou měsících proběhne hodnocení jednotlivých krajských kol. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Vítěz zároveň postupuje do soutěže Evropská cena obnovy vesnice.

V minulých letech v soutěži uspěly například i Mrákov a Koloveč. Vítěz minulého ročníku soutěže a nositel titulu Vesnice roku 2014 je obec Kateřinice ze Zlínského kraje.

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž se koná od roku 1995.

Co se hodnotí?

Koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.