„Dojde k rozdělení kompetencí stávajícího výboru pro kulturu a cestovní ruch, který měl na starosti i sociální věci. O ty se bude nově starat nový sedmičlenný výbor. Je dobré, aby například dotační tituly pro tuto oblast zpracovávali lidé, kteří v této oblasti pracují,“ konstatoval domažlický starosta Zdeněk Novák (SPMD). Oddělení sociálních věcí do speciálního výboru navrhl po jedné ze svých kontrol kontrolní výbor. „Jde o specifickou záležitost, výbor potřebuje kompetentní členy, kteří této problematice rozumí,“ doplnil předseda kontrolního výboru Miroslav Vokáč (ANO). Výbor pro kulturu a cestovní ruch bude mít sedm členů, o dva více pak Výbor pro spolupráci s partnerskými městy, patnáct lidí bude pracovat ve Výboru pro školství, mládež a sport.

„Do konce listopadu by jednotlivé subjekty zastoupené v zastupitelstvu měly dodat k rukám tajemnice městského úřadu jmenovité návrhy na předsedy a členy jednotlivých výborů,“ uvedl domažlický starosta. Zastupitelé by pak personální obsazení výborů měli zvolit na svém dalším jednání 19. prosince.