Komunikace, chodníky a odstavné plochy v Kolovči a jeho části Zíchov se v létě dočkají rekonstrukce.

„Uspěli jsme při podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu, jehož celkové náklady se pohybují kolem dvou milionů čtyř set tisíc korun. V letních měsících proto bude provedena rekonstrukce poškozených částí vozovek vybraných místních komunikací,“ uvedl starosta Kolovče Václav Pergl.


Konkrétně se opravy dočká frekventovaná vozovka kolem bytových domů v Lidické ulici, kde budou současně vytvořeny i odstavné plochy pro pětadvacet automobilů, čímž bude vyřešen problém s parkováním.

Rekonstrukce se dotkne i Sportovní ulice, od křižovatky u parku směrem k mateřské škole a zdravotnímu středisku a k přístavbě základní školy.
„Pro zvýšení bezpečnosti v místech, kde je velký pohyb dětí a občanů, bude naistalován zpomalovací práh,“ pokračuje Pergl.


Opravy se dočká i chodník ve Hřbitovní ulici, který usnadní přístup va hřbitov. I zde bude vytvořena odstavná plocha přibližně pro patnáct vozidel pro návštěvníky hřbitova. rekonstruována bude současně i vozovka vedoucí přímo ke hřbitovu.


Zapomenuto nebude ani na obec Zíchov. Zde bude opravena místní komunikace zpřístupňující rodinné domy, které stojí v horní části obce nad kapličkou.


„Už proběhlo výběrové řízení a příští týden na veřejném zasedání zastupitelstva schválíme dodavatele prací,“ vysvětluje Pergl a dodává: „Opravy budou zahájeny během července a dokončeny do 21. srpna, kdy máme v Kolovči pouť. Budeme se snažit udělat taková opatření, aby nebyl výrazně omezen provoz. Právě z tohoto důvodu proběhnou práce o prázdninách, kdy je provoz v obci nejmenší. Budeme se snažit zvládnou vše co nejrychleji.“