Draženov patřil od roku 1388 Oldřichovi z Mířkova, v letech 1482–1572 rodu Švamberků. Poté ves měla krátký čas královská komora a roku 1579 ji získalo jako zástavu město Domažlice. Ještě v roce 1531 byl Draženov malou vsí, která se nijak výrazně nerozrůstala. Po stavovském povstání získali Draženov roku 1621 do zástavy, podobně jako další chodské vsi, Lamingenové, roku 1697 přešel majetek Lamingenů na rod Stadionů, kteří ho spojili s koutským panstvím.

Není bez zajímavosti, že roku 1579 žilo sice v usedlostech 26 rodin, ale pět z nich náleželo k poddaným pivoňského kláštera. V roce 1654 měla ves – zvaná v té době Zdražinovo – 24 hospodářů. Do roku 1930 se obec rozrostla a v 85 usedlostech žilo 437 obyvatel, v roce 1991 pak ve 107 domech 369 lidí.

Ani Draženov se ve své historii nevyhnul velké pohromě, kterou znamenal pro ves rozsáhlý požár, který zničil 18. července 1877 šestnáct statků a osmnáct chalup. Ničivý živel na druhé straně způsobil jistý převrat co se týče materiálů používaných při výstavbě nových domů. Dřevěné stavby s doškovými či šindelovými střechami nahradily objekty cihlové, kryté pálenými taškami. V současnosti žije trvale v Draženově 423 lidí ve 105 domech, 17 objektů je využíváno k rekreaci.

Draženov se o svoji budoucnost nemusí bát, neboť v obci žije 68 dětí ve věku od 2 do 18 let. Najdou se tam ale také dlouhověcí obyvatelé, nejstarší muž s 84 lety věku a žena s 94 roky.