V minulém týdnu zahájená generální oprava mostu v Masarykově ulici (u Hubrovny) výrazně zkomplikovala dopravní situaci v Domažlicích. Zpomalení provozu způsobilo provizorní přemostění se světelnou signalizací, která není sesynchronizována s dalšími semafory ve městě.

Zejména v ranní a odpolední špičce tak vznikají dlouhé kolony, které řetězově blokují páteřní tah městem a dosahují až za železniční přejezd na kdyňské výpadovce.

Už tak složitou situaci komplikuje i souběžně probíhající akce Čistá Berounka, v jejímž rámci je rekonstruován kanalizační a vodovodní systém města, což si vyžaduje uzavírky v dalších částech Domažlic.

Neprůjezdný je díky tomu paralelní průtah Havlíčkovou ulicí podél Zubřiny v úseku od policejní služebny ke křižovatce u tenisových kurtů.

„V pátek mi volala manželka, abych pro ni po třetí hodině dojel do práce. Když jsem viděl nekonečné fronty, vrátil jsem se a žena musela jít pěšky,“ popsal svoji zkušenost jeden z domažlických motoristů.

Veškerá tranzitní doprava musí využít hlavní silnici I/22. Domažličané zkoušejí nalézt rychlejší objízdnou trasu, znatelně proto zhoustl provoz v ulici Msgre B. Staška, která nahrazuje neprůjezdnou část Havlíčkovy ulice.

S rekonstrukcí mostu nešlo otálet. Provedený diagnostický průzkum označil jeho stav za špatný. „Mezi závady patří trhliny na podpěrách a pilíři i v klenbě. Nefunkční je izolační systém, což způsobilo provlhlost omítky na podhledových plochách kleneb,“ vysvětlila Nina Ledvinová z oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic.

Most vykazuje závady už od roku 1982. Průběžně na něm byla prováděna údržba, před osmi lety byl vyměněn asfalt. Stavbaři současnou konstrukci odbourají až na rub kamenných kleneb a odstraní omítku ze všech zděných ploch. Železobetonem zesílí klenby.

Zcela nový bude celý svršek mostu, kde bude provedena celoplošná hydroizolace. „Šířka mostu bude 7 metrů. Chodníky budou široké 2 metry. V nutném rozsahu budou upraveny i přilehlé úseky silnice,“ doplnila Ledvinová. Celkové náklady se vyšplhají na 20,8 milionu korun, hradí je Státní fond dopravní infrastruktury.


Pro stavbu tří provizorních mostů, kam byla po dobu rekonstrukce svedena doprava, a další potřebné plochy pro stavbaře byly provedeny zábory pozemků v rozsahu 3000 m², které patří pěti různým subjektům. Z tohoto objemu patří městu Domažlice 1375 m², kterému náleží dle vyhlášky poplatek 20 Kč/m².