Domažlice – Jeho vydání předcházela dlouhá příprava. Viditelnou změnou je vyjmutí záměru na jižní obchvat města, který dosud blokoval část území na jih od Domažlic. Nově se počítá jen se severní variantou. Samotná výstavba však v řádu nejbližších let nezačne.

„Před šesti lety jsme rozhodli, že splníme zákonnou povinnost a vydáme nový územní plán. Rozhodli jsme zachovat právní jistotu všech vlastníků a dosud platný územní plán jsme překlopili do nového územního plánu, kromě veřejně prospěšných staveb, jako jsou obchvat města nebo rozvojové plochy pro průmyslovou zónu a několik drobností," popsal starosta Miroslav Mach.

Samotnému vydání územního plánu předcházela mnohá jednání a veřejná projednávání v několika vlnách. Zastupitelé vyhověli některým námitkám, které z nich vzešly.

Středečního jednání zastupitelů se kvůli přijetí územního plánu zúčastnila řada občanů.

Někteří z nich vysvětlovali své argumenty kvůli dalším žádaným změnám k jednotlivým pozemkům.

Například paní Volfíková hovořila o své 14arové zahradě s chatou pod Vavřincem, která v územním plánu není zahrnuta jako plocha pro podobné nemovitosti. Požádala proto zastupitele o změnu. „Chtěla bych poprosit, zda byste změnu nezvážili," uzavřela svoji řeč k zastupitelům.

„Podobné jednotlivosti se mohou řešit následně jako individuální návrhy na změny v územním plánu poté, co nový plán přijmeme," reagoval starosta.
Dlouze se diskutovalo i o lokalitě V Potocích, kde v první polovině devadesátých let došlo k přestavbě některých zahradních domků na klasické rodinné, aniž byla zvážena nedostatečná infrastruktura (široké komunikace, kanalizace, potřebné sítě). Nyní záleží na dohodě vlastníků tamních pozemků, zda umožní případný odkup části parcel pro výstavbu potřebného zázemí. To je však věcí složitého vyjednávání s nejistým výsledkem.