„Podařilo se nám na opravu kapličky získat dotaci ve výši 180 tisíc korun. To ale zdaleka nestačí. Obec dodá na opravu 250 až 300 tisíc korun. Protože jsme dobří hospodáři, máme peníze ušetřené,“ řekla starostka Nové Vsi Věra Hynčíková.

Protože si novovesští zastupitelé odsouhlasili, že jejich kaplička je kulturním dědictvím venkova, nechtějí na opravě šetřit.
„Chceme, aby přežila další generace. Kapličku opravíme nejen zvenku, ale dojde i na interiér a vybavení,“ pokračuje Hynčíková s tím, že nyní už dopilovávají restaurátorskou smlouvu.

Kaplička je hodně podmáčená, protože podle odborníků byly v minulých letech  zdi  zalepeny betonem a tudíž nemají možnost vysychat.
„Bude se tedy nejdřív odvodňovat, musí se opravit vrchní nátěry a omítky. Od podzimu zkoumají vnitřní omítky restaurátoři, kteří se pokusí odkrýt a zrestaurovat původní malbu. Zda se jim to podaří, ještě sami nevědí. Musejí nejdříve zjistit, v jakém stavu původní malba překrytá dvěma dalšími nátěry, vlastně je,“ vysvětluje starostka.

Práci budou mít restaurátoři také se soškami svatých.
„Kaplička byla po roce 1989 dvakrát vykradena, takže toho tady moc nezbylo. Nicméně máme tady asi pět sošek, z nichž největší je právě socha sv. Jana Nepomuckého, jemuž je kaplička zasvěcena, a také  jeden kříž. Až s restaurátory podepíšeme smlouvu o dílo, vše si odvezou a zrestaurují,“ dodala Hynčíková s tím, že nejdražší na opravě budou restaurátorské práce.

Kaplička v posledních letech dostala novou střechu a v jejím okolí bylo vybudováno oddychové místo s lavičkami a houpačkami pro děti.