Jejími autory jsou Milena Hálková a Vlastimil Hálek, provozovatel infocentra TIC ve Kdyni. „Do výstavy přispělo několik dárců - muzeum Chodska, Jan Horn, třída Martina Jindry ze základní školy ve Kdyni,“ řekl Hálek k obsahu výstavy, kterou pořádá Město Kdyně ve spolupráci s infocentrem. Součástí expozice je i publikace kronikáře Fialy, kde je popsán život ve Kdyni v širších souvislostech.