„Koncem října jsme zakoupili pro naše strážníky lékárničky v polyamidovém pouzdře na opasek a na pouzdro jsme nechali vytisknout bílý kříž. Strážníci se dnem i nocí pohybují pěšky po městě i jeho okolí a zde se mohou setkat například s dopravní nehodou, úrazem a nebo jinou situací, při níž je potřeba poskytnout zraněné osobě první pomoc. K tomuto jim má být nápomocna lékárníčka, kterou má každý strážník při sobě," vysvětluje Radovan Plšek, zástupce velitele městské policie.

„Lékárnička obsahuje zdravotnický materiál pro poskytnutí první pomoci, včetně gumových rukavic. Od tohoto vybavení si slibujeme lepší servis pro občany. V minulosti jsme řešili případ podnapilého muže, který v noci vykopl skleněnou výplň dveří a způsobil si tepenné krvácení na noze. Nebýt pohotového jednání strážníků, kteří mu poskytli první pomoc a za užití šály zaškrtili místo nad ránou, tak by nepřežil. Dnes již pro tyto případy mají lepší vybavení," dodává Plšek.