„Město Domažlice je v současnosti napojeno na skupinový vodovod Nýrsko-Domažlice-Holýšov. Zdrojem vody pro tento vodovod je úpravna v Milencích, jímací území Smolov, prameniště Svatá Anna a důl Meclov," shrnula vodohospodářka společnosti CHVaK Eva Gožďálová.

„Zároveň ale město usiluje o zprovoznění záložních zdrojů vody, aby bylo v případě potřeby soběstačné," uvedl starosta Miroslav Mach. Jedním z nových zdrojů, který může v budoucnu město zásobovat, je nový vrt v lokalitě Smolov.

„Loni nechalo město Domažlice vyhloubit průzkumný hydrogeologický vrt HV 01. Z výsledků čerpací zkoušky vyplývá využitelná vydatnost tohoto vrtu 4 litry za sekundu," konstatoval Vlastimil Hejhal, vedoucího provozu vodovodů společnosti CHVaK.

Na Smolově jsou ještě tři nevyužívané vrty, které byly v roce 2004 vyřazeny ze systému z důvodu silně zaneseného okolí a nízké vydatnosti vrtů.
„V průzkumném vrtu je velmi kvalitní voda. Jeho vydatnost pokryje zhruba pětinu spotřeby vody v Domažlicích," konstatoval Mach.

Dalším zdrojem může být padesátimetrová studna ve skalnaté štole v objektu původní ´druhé´ městské vodárny, která leží na západním okraji města v těsném sousedství cyklostezky do Havlovic. Majitelem objektu je soukromá osoba. Radnice s vlastníkem jedná o dokoupení nemovitosti.

„Další možností, kde získat vodu, je lokalita Dmout. Tam se ale jedná o povrchový zdroj, kde voda není tak kvalitní jako podzemní zdroje," popisuje Mach.
Město si záložní varianty připravuje pro případ, kdyby se nepřiměřeně zvedla cena vody z nýrské přehrady.

Do roku 2016 musí vodárenskou infrastrukturu pro obce a města provozovat firmy vybrané v tendrech.

„S ostatními obcemi, které jsou akcionáři CHVaKu, chystáme založení Svazku obcí pro vodárenskou infrastrukturu, aby CHVaK měl jediného vlastníka," zmínil domažlický starosta.

Pokud by pak ve výběrovém řízení vyhrál tento veřejný subjekt, který by neměl jediného komerčního akcionáře, nemusel by tvořit zisk, což je u jiných komerčních společností základem jejich podnikání.

„Pokud by Domažlice odstoupily od odběru vody z nýrského přivaděče, rozkolísalo by to ceny vody všude v okolí, protože jsme největším odběratelem," připomněl Mach.

Pokud by se pro to město rozhodlo, zcela ´odstřihnout´ by se od nýrské vody mohlo v horizontu dvou let.

Spotřeba vody   v Domažlicích:

Vývoj spotřeby vody za posledních 5 let:
2009 – 21,09 litrů/sekundu
2010 – 20,64 litrů/sekundu
2011 – 19,64 litrů/sekundu
2012 – 19,86 litrů/sekundu
2013 – 19,62 litrů/sekundu

Zdroje vody pro Domažlice:

1) Momentálně nevyužívané původní zdroje
- jímací zářezy Dmout
- kopaná studna ve II. vodárně
- dva vrty v I. vodárně
(tam je prozatím technický stav zařízení velice různý, dost často nevyhovující)
2) Jímací území Smolov
 Na Smolově jsou v současnosti využívány 3 zdroje:
- studna – vydatnost 3 litry/s
- vrt HV3  – vydatnost 3 litry/s
- vrt HV4 – vydatnost 5 litrů/s