Název spolku je odvozen od pilotního projektu, kterým je záchrana objektu historické zámecké sýpky v horšovskotýnském parku.

Sýpka je mohutná čtyřpatrová stavba, které bude příští rok 300 let a je údajně jednou z největších barokních sýpek v západních Čechách.

Historická památka v majetku města v současné době nemá žádné využití.

„O objekt sýpky jsem se zajímal už od dětství. Vyrůstal jsem v její bezprostřední blízkosti a to v době, kdy ještě sloužila svému původnímu účelu, tedy skladování obilí. Rád jsem využíval každé možnosti ji navštívit, ale většinou jsem ji s kamarády okukoval jen z venku," vzpomíná zakladatel a předseda spolku Karel Weber.

Spolek Sýpka 2014 má s budovou, jejíž oprava by bezesporu stála mnoho peněz, vskutku velkolepé plány.

Chtěl by, aby sýpka v budoucnu sloužila jako kulturní centrum, muzeum, galerie, kongresové centrum, chráněná dílna, kulturní kavárna, čítárna, studovna a podobně.

„Takové místo v našem městě dosud chybí a rádi bychom pomohli nejen městu a jeho občanům, ale i samotný historický objekt sýpky si pozornost jistě zasluhuje neboť se jedná o naší Národní kulturní památku," poznamenal předseda Weber.

Spolek se minulý měsíc oficiálně představil radním Horšovského Týna. „Ti řekli, že jakmile bude mít spolek konkrétní požadavky, Město si je rádo vyslechne a bude k činnosti spolku vstřícné," poznamenal tajemník městského úřadu Emil Hofman.

Zmíněné plány spolku by však mohla překazit skutečnost, že podle měření ze začátku devadesátých let je údajně celý objekt zamořen škodlivou směsí látek na moření obilí. Členové spolku proto usilují o nové měření, aby zjistili, zda je vhodné v objektu pobývat, či nikoli.

Smyslem spolku však není pouze záchrana sýpky. Členové si kladou za cíl také rozvíjet a podporovat kulturní, občanský a společenský život města, pomáhat turistickému ruchu, pořádat akce, provozovat chráněné dílny, charitativní činnost či vytvářet podmínky pro žádosti o granty a dotace na obnovu a provoz památek či veřejných prostor.