Nejprve byl upraven terén, kam byla umístěna barokní kašna, dále se vytvořily cesty a připravily odpočinkové plo-chy, nové oplocení s podez-dívkou a cihelnými sloupky a nový vstup blíže náměstí. Podél oplocení byly vysazeny již vzrostlé habry, které postupně vytvoří přírodní bariéru mezi zahradou a přilehlou komunikací. Dominantou je barokní kašna, která bude příští rok již plně funkční.

Na odpočinkových plochách je rozmístěno 12 laviček.Unikátní jsou také sedmileté palmy datlové, které si na zámku vypěstovali sami ze semen.

„Jižní zahradu jsme budovali po celou dobu jako vedlejší akci ze zbytkových peněz našeho rozpočtu. Nedostatek financí nás neustále brzdil, ale i přesto se nám podařilo splnit naše představy o jižní zahradě, kterou jsme v letošním roce otevřeli. Podél zdi zámku ještě vysadíme řadu růží místo letniček, které zde byly doposud. Velmi pozitivně nás překvapilo, že v zahradě není žád-ný nepořádek a ani zde nebylo nic poničeno. Přes zimu bude celý prostor zahrady uzavřen,“ dodal závěrem kastelán zámku Jan Rosendorfský.

Jaroslav Čedík