Projekt, na kterém Kristýna Pinkrová, historička Muzea Chodska, intenzivně pracuje už celý rok, má konkrétní podobu. Společně s architektem Ondřejem Bláhou představili podobu expozice, a to jak po vizuální, tak i po historické stránce. A opravu je se na co těšit!

Hravé a nejen pro děti

„Expozice bude hravá, interaktivní a cílená především na děti. Nechceme čerpat jen z faktografií a předkládat dlouhé texty plné historických faktů, ale míníme vzbudit zájem, motivovat k chuti objevovat. Zároveň ale nechceme, aby se z toho stal nějaký zábavní park,“ vysvětlila Pinkrová na prezentaci projektu. Nicméně cílit se bude i na rodiče s dětmi, kteří budou do muzea přicházet nejčastěji o víkendech a o prázdninách.

Celé patro bude rozděleno do deseti epoch, které budou popisovat jak se proměňoval život na hranicích, jak to ovlivnilo společnost v Čechách i Bavorsku a jak se dějiny promítly do současnosti. Poukáže se na rozdíly mezi městy, odhalí půdorysy i rozdílnosti v krajině.

„Naším cílen není pojmout veškerou historii v regionu od pravěku po současnost, ani by se to nedalo zvládnout, pojmout a vstřebat,“ pokračovala historička s tím, že deset epoch se bude odvíjet od významných historických milníků, které prožili lidé na obou stranách hranic. Zároveň se bude na jednotlivých dobách ukazovat, jak se hranice měnily, přelévaly, mizely či byly nepropustné.

Pravěk i Železná opona

Na počátku se samozřejmě odpíchne výstava od pravěku, kdy hranice neexistovaly. Dále se zmíní středověk a bitva u Brůdku u Všerub, kde se začne objevovat i pověstná funkce Chodů. Historie bude pokračovat přes husitství, náboženské války, život po třicetileté válce, popravu Jana Sladkého Koziny, dobu 19. století a národního obrození, první a druhou světovou válku, odsun německých obyvatel z českého území, komunismus až po pád Železné opony a náhled na současnost.

Výstava tak nebude jen o nejznámějších symbolech regionu – bráně a věži z domažlického náměstí, milavečském vozíku či draku z Furthu im Wald.

„Každá etapa obsahuje pohled na danou událost z české i německé strany. Historii totiž tvoří lidé a to, jaký význam daným událostem přikládají. Vždy tedy v dané epoše bude postava Němce a Čecha, kteří spolu povedou dialog,“ pokračovala s náhledem na budoucí expozici Kristýna.

Dialog má vyvolat v návštěvnících nějaké stanovisko, názor a chuť pátrat v daném tématu zas o kousek dál.

Jak to bude vypadat uvedla Kristýna Pinkrová na příkladu husitské éry. Na české straně stojí husita, který rozsekl hlavu sošce loučimské Madony a na straně německé je bavorská žena, která jde na mši do Neukirchenu. Společně vedou dialog o tom, proč to ten husita udělal, zda mu to za to stálo.