S tímto problémem se musí vyrovnávat rovněž Gymnázium J. Š. Baara. Stejně jako mnohé jiné školy se potýká s omezeným množstvím finančních prostředků a z toho plynoucím nedostatečným a nevyhovujícím vybavením laboratoře fyziky. Proto gymnázium uvítalo příspěvek Nadace ČEZ, která v rámci grantového programu ´Oranžová učebna´ podporuje vznik a modernizaci školních učeben.

„V rámci tohoto projektu byla zmodernizována také naše stávající laboratoř fyziky, kde chyběly hlavně moderní vyučovací pomůcky. Proto jsme většinu příspěvku použili na pomůcky, počítačové a technické vybavení. Konkrétně byl pořízen dataprojektor s počítačem, elektronické učebnice, soupravy na optické pokusy a vývěva. Kromě toho byla laboratoř zčásti vybavena i novým nábytkem, a to laboratorním stolem a židlemi," informovala nás předsedkyně předmětové komise matematiky a fyziky Jaroslava Vondrašová.

Je nesporné, že nově vybavená učebna povede ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu, a učitelé Gymnázia J. Š. Baara doufají, že i zvýší motivaci žáků ke studiu fyziky, aby současní úspěšní reprezentanti školy v olympiádách a soutěžích technického zaměření měli za pár let své nástupce.
Slavnostní zahájení provozu nové učebny se uskuteční v pondělí 16. června.

Autor: Jan Pek