O záměru vybudovat takové zastávky se zmiňoval starosta Kvíčovic Jan Bostl už v roce 2018. Dnes je vize realitou. „Jedno zastavení se věnuje vodě a vodním hrátkám, další souvisí s optikou, optickými klamy, světlem,“ řekl starosta Bostl.Poslední zastavení dokonce využilo znak obce. Obsahuje všechny důležité komponenty – podkovu, zvon i kvíčaly. Znak je rozdělen napůl a každá část je upevněna na jeden ze stromů. Realizace a zároveň zvelebení okolí lesních cest se povedlo díky dotaci a Místní akční skupině Radbuza.