Staňkov letos slaví 775 let od první písemné zmínky. K tomuto výročí se chystá skupina lidí vydat knihu mapující historii města, které až do roku 1938 zůstávalo rozděleno na části Staňkov Městys a Staňkov Ves.

První historická zmínka o Staňkovu pochází z roku 1233, kdy je připomínán rytíř Witla ze Stancowic a jeho bratr Prkosz jako jedni z prvních majitelů hrádku Lacembok. Více je o Staňkovu uvedeno v zápisu z roku 1271, kdy ves Staňkov prodává její majitel Witlo premonstrátskému klášteru v Chotěšově. Poprvé se druhá strana obce, tedy Staňkov Městys, vyskytuje v pramenech roku 1367.

Na vzniku knihy se podílí autorský kolektiv. Největší část textu dodají historičky Věra Steinbachová a Radka Kinkorová. Kniha bude obsahovat bohatou fotopřílohu, a to jak ze starých, tak z nových fotografií. Publikace bude mít asi 120 stran a bude v pevné vazbě. V knize se objeví informace o průmyslu, stavebnictví, zemědělství, školství, architektuře, kultuře, sportu, spolkovém životě, i o tom, jak do života Staňkova a jeho obyvatel zasáhly války. Dozvíme se také něco o významných osobnostech staňkovské historie, jako byl například podnikatel František Kreysa, jemuž patřily průmyslové podniky ve městě (cihelna, šamotka) a v nedalekých vytuňských lesích těžil černé uhlí. Připomene pověst o možném vzniku názvu města, čtenář se dozví o historii kdysi proslulého staňkovského pivovarnictví, které skončilo začátkem 80. let 20. století, a mnoho jiného.

Dříve již o městu Staňkovu vyšly dvě významné publikace. Ta první v roce 1940, jejím autorem byl Bohuslav Kümpel – Staňkovský a pojednávala nejen o Staňkovu, ale i o celém okolí, tedy o přilehlých vesnicích. V roce 1983 při 750. výročím vznikla publikace, která obsahovala zajímavé informace o historii města. Její autorka Věra Steinbachová se podílí i na vydání letošní knihy. Samotné dokončení knihy je plánováno na listopad 2008 a o její vydání se postará plzeňské nakladatelství NAVA.

Autor: DENÍK/ Martin Steinbach