I naši bavorští přátelé se na výstavě v nově vybudovaném muzeu soustředili na témata, která propojují německé příhraničía Domažlicko.

I v případě výstavy nazvané „Hraniční zkušenosti“ jde o společný projekt zmíněných měst, v němž prezentují společné kulturní dědictví.

Centrálním tématem jsou různé historické události na hranici mezi Bavorskema Českem. Jsou pojaty ale zcela novým a moderním způsobem. V běhu času se totiž hranice měnila, mizela nebo byla neproniknutelná. I přesto významně ovlivňovala životy i společnost na obou stranách.

„Expozice ve Furthu im Wald, umístěná v přízemí Landestormuzea se rozděluje do šesti kapitol od husitských válek až po současnost,“ uvedla historička domažlického Muzea Chodska Kristýna Pinkrová, která se účastnila slavnostního otevření výstavy.

Obdobné mapování společné historie bude i v podkroví domažlického pivovaru. Tam se ale expozice bude rozdělat do deseti témat.

Mezníky furthské expozice nesou názvy „Jan Hus, husité a skolení draka“, „Sklářství – výměna pracovních zkušeností“, „Odsun německy mluvícího obyvatelstva“, „Železná opona“, „Přeshraniční pracovníci dnes“ a „Co pro mne znamená vlast?“.

Při slavnostním otevření se ve Furthu sešli zástupci obou měst. Tamní starosta Sandro Bauer pak poukázal na hlubší význam celé výstavy. „Věnuje se sousedským partnerským vztahům a těsnému propojení partnerských měst Domažlic a Furhtu im Wald. Dokazuje to i zápis ve Zlaté knize, který byl proveden domažlickou delegací již 8. července roku 1964,“ uvedl Bauer s tím, že zápis byl okomentován slovy „Přátelství mezi národy, pokoj a vzájemnost, to je naše víra, která nezná žádné hranice.“

Zápis pochází ještě z dob touhy po svobodě a přátelství. Dokazuje to též fakt, že hranice měla na společnost Bavorska i Domažlicka bezprostřední vliv. Někdy šlo o dramatické vlivy, například v době komunismu.

„Naši sousedé byli komunistickou vládou prezentování jako nepřátelé,“ uvedl starosta Domažlic Zdeněk Novák. Přátelství ale přetrvalo, pokračuje a nezničí ho ani virová pandemie.

Prostorám furthského muzea a nové výstavě požehnali i místní duchovní – Daniel Schmid a Bernd Rosner. Výstava je dvojjazyčná, takže si ji pohodlně vychutnají i čeští turisté.

S expozicÍ v domažlickém pivovaru se počítá v dubnu 2021.