Co to vlastně je Netopýří noc, kolikátá je, kde probíhaly předešlé noci, proč byly právě tam kde byly?

„Evropská noc pro netopýry je akcí pro veřejnost, kde se lidé budou moci dozvědět spoustu zajímavých informací a životě a výzkumu netopýrů. Netopýři se zde chytají do sítí, takže si zde lidé mohou prohlédnout živé netopýry zblízka, prohlédnout si rozdíly mezi jednotlivými druhy apod. Netopýři zde budou okroužkování, změřeni, zváženi a zase puštěni. Zároveň s vždy snažíme, aby se jednalo i lokalitu atraktivní z návštěvnického pohledu i jinak, aby zde bylo co k vidění a dělání např. i za nepřízně počasí.“

Jak bude Netopýří noc probíhat a co všechno se bude odehrávat?

"V letošním roce plánujeme dvě Netopýří noci. První bude na zámku v Horšovském Týně v pátek 28. srpna, druhá na hradu v Lokti v sobotu 29. 8. Při té příležitosti často bývají připraveny i noční prohlídky vhistorických objektech, vždy bývá promítání fotografií pořízených během sčítání netopýrů na zimovištích, tj. fotky z podzemí – štol, sklepů apod., ale také z loni započatého výzkumu letních kolonií netopýrů ve Slavkovském lese.Kromě toho bývá netopýří noc pravidelně příjemnou letní a pozdně prázdninovou akcí, největším zážitkem asi bývá pro děti, pro které bývá setkání s živými netopýry opravdovým zážitkem."

Kdo netopýři noci v Karlovarském a Plzeňském kraji pořádá?

"Základní organizace Českého svazu ochránců přírody společně se Správami CHKO Český les a CHKO Slavkovský les."

Co je cílem Netopýří noci?

"Smyslem je seznámit veřejnost s netopýry a jejich životem. Téměř každý z nás se během svého života s netopýry alespoň jednou setká, třeba na své půdě, ve sklepě, za okenicí – a pak je důležité vědět, jak se zachovat, abychom netopýrům nevědomky neuškodili. Všechny druhy netopýrů jsou u nás řazeny mezi zákonem chráněné druhy živočichů. Netopýři jsou často vázáni na lidské stavby, kde se vyskytují často i velkých počtech. Nevhodný zásah např. při opravě sklepa, střechy nebo fasády domu může způsobit uhynutí velkého počtu netopýrů, což je – vzhledem k malému množícímu potenciálu netopýrů (většinou mívají pouze jedno mládě ročně) – pro netopýry velkým rizikem a může stát, že tímto nevhodným zásahem značně poklesne početnost určité druhu netopýra v celém regionu."

Jací jsou vlastně netopýři?

"Netopýři jsou vesměs mírumilovná zvířata, která člověka nijak neohrožují. Naopak se dá říci, že jsou užiteční, protože loví hmyz. Nesají krev a většinou jsou tak malí, že jejich zuby ani neprokousnou naši kůži. Přesto však mohou být při chycení do ruky agresivní a jako všichni teplokrevní živočichové mohou přenášet vzteklinu. V ČR byl zaznamenán i přenos vztekliny z netopýra na člověka, tudíž bychom se netopýrů neměli dotýkat, není-li to nezbytně nutné."