Dva římskokatolické domažlické kostely - arciděkanský a ten na svatém Vavřinečku - patří mezi 1853 církevních staveb v zemi, které zvou návštěvníky na mimořádné prohlídky a zajímavý naučný program při letošní Noci kostelů. Ta se uskuteční v pátek 7. června.

Už v 17 hodin odstartuje na poutním vrchu akce Vavřineček – Šifra kostela sv. Vavřince. Zájemce čeká volná prohlídka kostela s doprovodným programem pro děti, promítání fotografií z Vavřinečku, odpoledne je možné zpestřit posezením u ohně a opékáním donesených buřtů.

Arciděkanský kostel s věží se otevře návštěvníkům před šestou večer. Až do 21. hodiny si lidé budou moci volně prohlédnout zvonici a rozhédnout se z ochozu věže. Zájemci se v ukázce také dozvědí, jak ručně zazvonit na kostelní zvony. A v sedm večer se naplno rozezní zvony na všech kostelech a kaplích, které se v rámci Plzeňské diecéze do akce přihlásily.

Volná prohlídka arciděkanského kostela je plánována do 22 hodin, poté začne komentovaná prohlídka interiéru. Součástí bude představení fresek oceněných Národním památkovým ústavem v kategorii Nejlepší restaurátorské práce v ČR v roce 2023.

Program na Noc kostelů chystá v Domažlicích také Českobratrská církev evangelická. Od 18 hodin otevírá Sborový dům Jana Roha. Po slavnostním zahájení se lidé dozvědí řadu informací o činnosti Diakonie a Charity. Na programu je také vernisáž obrazů výtvarníka Jana Mathausera, začne v půl osmé večer. O hudební část večera se od 20 hodin postará koncert skupiny PPLP.

Zájemci si prohlédnou kromě jiného výstavu výrobků z Charity a expozici Biblí.