Bělá nad Radbuzou,

kostel Panny Marie Sedmibolestné

18:00 – 18:30 Bohoslužba slova

18:30 – 19:00 Loretánské litanie

19:00 – 19:10 „Nechte zvony znít“. Rozezní se dva ze čtyř zvonů – nejstarší a největší

19:10 – 19:30 Slovo úvodem: Vznik a cíle Noci kostelů

19:30 – 19:45 „Napsal o Bělé“ aneb Kosmova kronika česká v divadelním provedení TOM Orlíci

19:45 – 20:00 Přednáška – Panna Maria Sedmibolestná

20:00 – 20:15 Vyhlášení výsledků 1. kola výtvarné soutěže

20:15 – 20:45 Historie města, komentovaná prohlídka blízkého okolí

20:45 – 21:15 Historie kostela, komentovaná prohlídka kostela

21:15 – 21:45 Hlas varhan v tichu noci. Varhanní skladby a improvizace při svíčkách

21:45 – 23:00 Prohlídka útrob varhan, jak to vlastně funguje?

22:00 – 23:00 Stoupáme do věže. Možnost nahlédnout do krovu kostela a zvonového patra. Večerní pohled na Bělou.

23:00 – 23:15 Proměny vybavení kostela (mobiliáře)

23:15 – 23:45 Co je co a k čemu to slouží?

Liturgické předměty, knihy, obřadní roucha, svíce a jiné

23:45 – 23:55 Svatováclavský chorál

23:55 – 24:00 Modlitba za město a jeho obyvatele

00:00 Slavnostní „Te Deum“

Domažlice,

kostel U svatých

19:00–19:55 Kostel otevřený pro individuální prohlídku kostela a věže

20:00 Zvon U svatých, zahájení programu prvním zvoněním na nově instalovaný zvon

20:10 Spirituály v podání ženského pěveckého sboru Canzonetta

20:40 „Osudy z náhrobníků“ – Zdeněk Procházka o lidech, jejichž náhrobní desky najdeme v kostele

Domažlice,

kostel Narození Panny Marie (arciděkanský)

18:00, 18:45 a 19:30 Prohlídky kostela s komentářem pro rodiny s dětmi

20:00 Noční vyšlap na šikmou věž kostela

21:30 Věž kostela: Jeden na tři – ukázka jak jeden zvoník zároveň tři zvony ovládá

22:00 Zahájení setkání v arciděkanském kostele

22:05 Dějiny kostela – Mgr. Marie Johánková

22:25 „Jeden kostel, troje varhany“ – Marek Vorlíček uvádí do tajemství kostelních nástrojů

23:00 Po čem chodíme, čili neznámé příběhy domažlického podzemí – Radek Čáni

23:15 Odpočívejte s Pánem Bohem – domažlický ponocný Roman Holub ukončí Noc kostelů

Holýšov,

kostel sv. Petra a Pavla

20:00 – 22:00 Prohlídka kostela včetně sakristie, oratoře, zpovědnice, kůru a památkově chráněných varhan a farní kroniky s průvodcem a výkladem. Znít bude příjemná varhanní hudba a zpěv během celého večera. Na varhany zahraje Alena Kořínková, o zpěv se postará pěvecké sdružení Hlas.

Horšov,

kostel Všech svatých

19:00, 21:00 a 23:00 prohlídka kostela s výkladem průvodce. Interiér osvětlen svíčkami, vstupné dobrovolné

Hostouň,

kostel sv. Jakuba

18:00 – 18:30 Bohoslužba slova na zahájení Noci kostelů varhanní hudební doprovod, sl. J. Drábková

18:30 – 18:55 Zpívání žáků základní školy pod vedením paní učitelky M. Zdeborové

19:00 – 19:05 hod. Nechte zvony znít zahájení Noci kostelů v Hostouni vyzváněním zvonů – velký zvon sv. Jakub a malý zvon beze jména

19:10 – 19:20 Zahájení – uvítání starosty města, ředitele VÚDDŠ Hostouň

19:20 – 20:30 Co se jen tak běžně nevidí – komentovaná prohlídka, sakristie s vystavenými liturgickými oděvy a předměty, dále prohlídka presbytáře,

lodi, kůru a varhan. Prohlídka stroje věžních hodin.

20:30 – 21:00 Vystoupení skupiny Kargen Staňkov s pohádkou – před kostelem

21:00 – 21:30 Májová pobožnost – zpívané litanie k Panně Marii pan Krutina, sl. J. Drábková

21:30 – 22:00 Co znamená v křesťanství Křest – ukázka křtitelnice, křestní roušky, svíček, význam křtu

22:00 – 22:30 Šermíři ukázka dobového šermířství – ukázka chrlení ohně, před kostelem

22:30 – 23:30 Co se jen tak běžně nevidí – komentovaná prohlídka, sakristie s vystavenými liturgickými oděvy a předměty, dále prohlídka presbytáře,

lodi, kůru a varhan

23:45 – 23:50 Děkovná modlitba za město Hostouň

23:50 – 24:00 Te Deum

24:00 Večerka, p. Lešek na křídlovku – před kostelem

Staňkov,

kostel sv. Jakuba

20:00 – 22:00 Koncert. Zazní skladby od renesance až po současnost v podání těchto interpretů: Svatojakubský sbor Staňkov, Romana Schuldová – klavír, Anna Řezáčová – varhany, Iva Zahořová – varhany, František Řezáč – housle

Třebnice,

kostel sv. Jiljí

17:00 – 17:55 Kostel otevřený pro individuální prohlídku

18:00 – 18:40 Od baroka po Lenníma – koncert žesťového souboru Classic Brass Quintet (skladby Telemanna, Gershwina, Lennona a dalších)

18:40 – 19:00 Minulost a výhledy do budoucnosti třebnického kostela, příběh kostela v podání Pavly Popelkové