Ke konci února jich bylo celkem 3224. V porovnání se situací na konci stejného měsíce před rokem je jich dokonce o 201 méně, ale i přes lehce se lepšící zmíněné údaje dosahuje míra nezaměstnanosti historicky druhé nejvyšší úrovně. Bez práce je na Domažlicku 10,18 % práceschopného obyvatelstva.

„Z jednotlivých mikroregionů je nejvyšší míra nezaměstnanosti na Horšovskotýnsku, kde dosahuje dvanácti a půl procenta,“ informoval ředitel úřadu Zdeněk Písařík.

V únoru se přišlo nově zaregistrovat 236 lidí. Naopak z evidence bylo vyřazeno 341 uchazečů.

„Dvě stě čtyřicet jedna z nich nastoupilo do nového zaměstnání a přesně sto jich bylo vyřazeno z ostatních důvodů, kterými jsou odchod do důchodu, vlastní žádost či sankční vyřazení,“ vysvětlil Písařík.

Třetina z evidovaných nezaměstnaných pobírala podporu. Vyplácena byla 1066 lidem.

Pět procent ze zaregistrovaných nezaměstnaných tvoří absolventi škol a mladiství. Celkem jich na konci února bylo 163.

Nepříliš příznivá situace je v počtu nahlášených volných míst. Je jich pouze 148 a převažují mezi nimi dlouhodobě nabízené pozice kvalifikovaných dělníků, lékárníků, kuchařů či montážních pracovníků. Ve statistickém vyjádření připadá na jedno volné místo dvaadvacet uchazečů o práci.
Počet nezaměstnaných by se s příchodem jarních měsíců měl snižovat. Místa by měly začít nabízet firmy v sezonních oborech, mezi které patří stavitelství, zemědělství a cestovní ruch.