Pět volebních období už působí v nevolickém zastupitelstvu, posledních deset let na postu starosty obce, když předtím byl už také místostarostou.

Devětačtyřicetiletý Josef Velek se sice do Nevolic před lety přiženil, ale získal obrovskou důvěru místních, která byla ostatně potvrzena i při minulých komunálních volbách. Starostování má jako druhé zaměstnání, neboť je neuvolněný a pracuje jako krmič v tlumačovské stáji ZOD Mrákov, která nedávno získala titul Farma roku.

Pane starosto, řídit tak malou obec je v dnešní době všemožného šetření nesmírně složité. Projevilo se to nějak i u vás?

Určitě. Zejména v tom, že jsme kromě nejnutnějších výdajů nic neutráceli a šetřili na vodovod.

Jak je mi známo, potřeba vodovodu, a tím zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatele Nevolic, je kapitola sama pro sebe, vždyť se táhne už dlouhá léta.

Projekt na stavbu vodovodu jako takový už tady byl dříve než já, to jsme zde ještě nebydlel. Už vše bylo tak daleko, že se dokonce mohl vodovod začít stavět, ale do toho přišla revoluce a s ní spojené změny.

´Oprášili´ jste starý projekt, nebo jste museli pořídit nový?

Co se týče projektu, je to asi sedm let, co jsme nechali udělat nový.

Proč jste vodovod nezačali stavět dříve?

Dlouho nám trvalo, než jsme získali územní rozhodnutí. Všemu předcházela příprava, při které jsme také zjišťovali – podobně jako v případě možnosti zavedení plynu do obce – zájem obyvatel. Plynové vedení sice vede kousek za obcí, ale plynofikace byla podmíněná počtem přípojek a kvůli nezájmu, kdy byla pro pouze třetina občanů, jsme od ní upustili.

A vodovod?

O vodovodu se vážně začalo hovořit opět poté, co bylo v jedné ze studní zjištěno třicetinásobné množství dusičnanů, než povoluje norma. Loni už jsme požádali o dotaci, ale nevyšlo to. Až letos. Minulý týden jsem byl podepisovat smlouvu, na vodovod nám přispěje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Jak se vše bude odvíjet?

Už máme hotové výběrové řízení, to už proběhlo loni v červnu. Čekali jsme jen na peníze. Víme už také, která firma bude vodovod stavět.

Podle čeho jste vybírali zhotovitele?

Určili jsme kritéria. Nabídky hodnotily dvě komise, nejprve prošly rukama hodnotící a posléze výběrové komise. Vybraly firmu, která podala pro obec nejvýhodnější nabídku.

Kdy počítáte s prvním kopnutím?

Naše představa je, že někdy v červenci. Máme dohodu s firmou, ale ještě musíme doladit se zájemci o vodovod to, aby si připravili vodovodní přípojky.

Předpokládám dobře, že vodovodní řad přivedete lidem k patě pozemku a přípojky jim bude dělat stejná firma?

Kdo chce, může si přípojku vybudovat individuálně, ale kdo bude mít zájem, může se spolehnout na firmu, která bude dělat hlavní řad. Přípojky však nejsou součástí projektu. O vodovod zatím projevily zájem dvě třetiny občanů, ale počítám, že ještě vzroste.

Za jak dlouho budete mít vodovod hotový?

Počítáme, že do podzimu. Ještě musíme vybrat úvěr, čekáme na nabídky tří bank. Musíme být finančně zajištění, neboť slíbené dotační peníze získáme až po kolaudaci. Počítáme s úvěrem ve výši dotace a menším, který je rozdílem mezi celkovou cenou díla a dotací, který pak budeme splácet delší dobu, abychom se finančně zcela nevyčerpali.

Po pravdě řečeno, pane starosto, hovoříme spolu a zastupitelé vás doplňují. Je běžné, že postupujete tímto způsobem?

Je to úplně normální, u nás v Nevolicích se domlouváme všichni na všem. Aby to ve vsi fungovalo, musí být veškerá práce pokud možno spravedlivě rozdělena mezi všechny členy zastupitelstva. Musím kolegy pochválit, že mne v tom nenechávají, stejně tak i obyvatele Nevolic za to, jak vzorně pečují o okolí svých domů.