„Rozhodli jsme se opravit zvonici a podívali jsme se, jestli náhodou v kopuli není umístěno pouzdro s dobovými dokumenty nebo vzkazy, jaké se tam dříve zanechávaly," popsal už dříve starosta Neuměře Antonín Kolář. „Nic jsme nenalezli, a proto jsme se rozhodli, že takovou schránku sami uděláme," dodal.

V časové kapsli se nyní ukrývá dokument popisující rekonstrukci kapličky a život v Neuměři – vedení obce, občanskou vybavenost, spolky a firmy působící v obci, plánované akce a podobně. Dále jsou zde uloženy fotografie z proběhlých společenských akcí v obci jako je Fréza cup nebo hasičská soutěž, přehledný letecký snímek obce, aktuálně platné mince a jako zástupce dobového tisku je ve schránce také srpnový Domažlický deník s článkem informujícím o opravě zvonice.

Dokumenty a fotografie byly zataveny do plastu pro lepší ochranu proti okolním vlivům a zubu času.

Neuměřská kaple dostala novou věžičku se zvonicí, která je navíc ozdobená novou korouhvičkou s letopočtem, dále žlab pro lepší odvod vody, udělaly se i nový chodníček a další terénní úpravy. Opravy se dočkal i zvon ve věžičce.

Rekonstrukce věžičky se ujali tesař Václav Pěchouček a pokrývač František Voldřich, oplechování a klempířské prvky provedla firma Galant z Plzně.

Oprava přišla na 252 tisíc korun, přičemž Státní zemědělský intervenční fond vypomůže dotací ve výši 182 tisíc korun.

Čtvercová kaple s volutovými štíty zasvěcená Nejsvětější trojici byla v Neuměři postavena v roce 1832. Zvon do ní věnovala místní domkářka Alena Soukupová jako poděkování za návrat jejího muže z války.

Podnětem k opravě zvonice bylo Vánoční zpívání v roce 2011, kdy Neuměřští výjimečně kapli otevřeli, a když zazvonili na zvon, utrhl se od něj provaz. Při nápravě pak zjistili, že zvonice kaple je v havarijním stavu. Poslední drobné opravy kapličky se provedly v roce 2002, ale samotná zvonice měla desítky let staré oplechování a ztrouchnivělé trámy.