Zanechat svou stopu v historii a uchovat informace o současném stavu obce pro budoucí generace se rozhodli Neuměřští.

Právě probíhající opravy zvonice tamní kapličky totiž završí tím, že do kopule umístí 'časovou kapsli'.
„Rozhodli jsme se opravit zvonici a podívali jsme se, jestli náhodou v její kopuli není umístěno pouzdro s dobovými dokumenty nebo vzkazy, jaké se tam dříve zanechávaly," popsal starosta Neuměře Antonín Kolář. „Nic jsme nenalezli, a proto jsme se rozhodli, že takovou schránku sami uděláme," dodal.

Do schránky, kterou nyní připravují klempíři, chce vedení obce umístit současné mince, aktuální fotografie Neuměře i informace o životě v obci – kolik má obyvatel, jaké spolky zde fungují a podobně.
Jako dobový dokument bude ve schránce uložen také výtisk Domažlického deníku, konkrétně článek, který právě čtete.

Čtvercová kaple s volutovými štíty zasvěcená Nejsvětější trojici byla v Neuměři postavena v roce 1832. Zvon do ní věnovala místní domkářka Alena Soukupová jako poděkování za návrat jejího muže z války.
„Kaple se nyní popravdě otevírá jen málokdy," prozradil starosta. „A když jsme ji jednou otevřeli o Vánocích a zazvonili na zvon, utrhl se od něj provaz. Když jsme to spravovali, zjistilo se, že zvonice kaple je prakticky v havarijním stavu," vysvětlil s tím, že poslední drobné opravy kapličky se provedly v roce 2002, ale samotná zvonice má desítky let staré oplechování a ztrouchnivělé trámy.

Neuměřští nechali zvonici demontovat a právě se pracuje na její opravě. Do konce měsíce září by měla kapli zdobit již opravená věžička, navíc ozdobená novou korouhvičkou s letopočtem. U svatostánku bude také vybudován nový přístupový chodníček a svod dešťové vody od objektu. Celá akce bude stát více než 200 tisíc korun, přičemž Státní zemědělský intervenční fond vypomůže dotací ve výši téměř 183 tisíc korun.