S problémy souvisejícími s tuky v odpadní vodě se často kdyňské Vodovody a kanalizace (VaK) potýkají. Obzvlášť během nadcházejících vánočních svátků, které sebou přináší také množství dobrého jídla, chtějí upozornit na problémy, které vypouštění či splachování přebytečného oleje může způsobit.

„Tuky negativně ovlivňují složení bakterií, které odpadní vodu čistí. Čistírna poté může pěnit, v některých nádržích dochází k zahnívání. To vše snižuje kvalitu vyčištěné vody a zvyšuje náklady na provoz čistírny,“ popisuje problém jednatel společnosti VaK Václav Opat. Z toho důvodu budou prováděny kontroly jídelen a restaurací, zda je odpadní voda vypouštěna v souladu s odpadním řádem.

V kanalizačním potrubí se prý odpadní olej usazuje, čímž může způsobit jeho ucpání. Následné vyčištění je pracné i finančně náročné. Pro místní je k dispozici sběrný dvůr, kam mohou přebytečný tuk odvézt.

Velké problémy mohou způsobit zbytky jídla spláchnutého v toaletě. Hrozí pak výskyt a reprodukce potkanů v blízkosti domácnosti. „Hladový potkan se potom může dostat až do toalety dané domácnosti, a to skrze kanalizaci,“ míní Opat.

Na kdyňských sídlištích jsou prý častá pouliční krmítka pro kočky, potkani se zde potom snadno množí. „Potkani mají mláďata až čtyřikrát ročně, přičemž ve vrhu může být i 15 mláďat. Pokud by se neprováděla plošná deratizace, pak by počet potkanů neustále stoupal,“ popisuje Opat.

Na deratizaci kanalizací, která proběhla v letošním roce na Kdyňsku, bylo použito přes padesát kilogramů návnady. Deratizace je hrazena ze stočného a činila sedmatřicettisíc korun. I proto vedení vodovodů a kanalizací apeluje na lid, aby nesplachovali zbytky jídla a nepodporovali tak množení potkanů.

„Podobně je to i s odpady jako jsou vlhké ubrousky či jiné hygienické pomůcky, které lidé do toalety splachují. Ty také ucpávají kanalizaci i čističku a poté je třeba tyto ucpávky ručně odstranit, což je poměrně pracné,“ dodává Václav Opat.