Přes půl druhého milionu korun dluží na nájemném Domažlické správě nemovitostí (DSN) – potažmo městu – obyvatelé bytů. Město se s touto skutečností nehodlá smířit a DSN má zprávy, že sedmi dlužníkům už bezprostředně hrozí exekuce. „V Domažlicích je to zcela nová věc, tento způsob vymáhání neuhrazeného nájemného je pro ty, jichž se exekuce týká, tristní zjištění,“ říká ředitel DSN Miloslav Miller s tím, že dotyčné dlužníky by exekutor neměl překvapit už z toho důvodu, že před pěti lety dostali od soudu platební rozkaz, na který dosud nereflektovali.

„Soudní rozkaz má platnost deset let, ale my to tak dlouho nenecháme. Tyto první exekuce by měly být i pro ostatní dlužníky apelem, aby se snažili uhradit nezaplacené nájemné. Musejí si uvědomit, že dluh každým dnem narůstá o poplatky z prodlení. Dále dlužník musí uhradit také náklady na oprávněného, což je platba pro právní kancelář, která peníze pro město vymáhá. K nim je nutné připočíst náklady na provedení exekuce,“ upozorňuje Miller s tím, že dluh se může v některých případech vyšplhat na desetinásobek původní částky.