Prázdné místo zbylo ve starém historickém mlýně u Lískové nejen po soukolí, jež kdysi Dingirglův mlýn pohánělo. Kovová ozubená kola nikomu nemohla překážet, stala se snad kořistí ´sběračů železa´?

„Není vůbec jisté, kdo to udělal. Mohl to být zloděj i někdo, kdo podobnými věcmi zdobí svoji zahradu. Naposledy jsem tam byla v květnu a vše ještě bylo kompletní. Uvedená část mlýna byla jednou z posledních kulturně-technických památek v lokalitě," posteskla si Kamila Angelovová, která se od dob studia na Gymnáziu J. Š. Baara v Domažlicích věnuje zaniklým obcím v pohraničí. Konkrétně Lískovou a sousední Nemanice si vybrala v závěru studia na Univerzitě Karlově pro svoji diplomovou práci. O místech svého zájmu pak vydala také knihu.

Zloděj si musel dát práci

Lokalita je podle ní těžko dostupná, nachází se totiž uprostřed mokřin v CHKO Český les.

„Dojet autem do blízkosti mlýna není možné, přesto to někoho neodradilo. Už dříve nějací ´techničtí zlatokopové´ znehodnotili součásti skláren, které stály podél silnice směrem na Černou Řeku. Nyní zmizelo z mlýna jedno kolo vyrobené částečně ze dřeva, dílem z kovu. Další odcizená technická část mlýna byla taktéž kovová. Dá se říci, že tento mlýn byl poslední perlou na Lískové. Když jsem zvažovala zveřejnění této zajímavé části Lískové, několikrát jsem si kladla otázku, zda tím neriskuji poškození mlýna," dodává s tím, že tyto obavy se nyní bohužel naplnily.

Další ukradené.

Nejen v příhraničních zaniklých obcích se krade

Není to první případ, z pohraničí totiž neustále mizí poslední doklady o tamním životě v dobách, kdy ještě vstupu nezabránily ostnaté dráty.

„Asi je zase někdo odvezl do sběru! Už se vykradlo všecko! Kdekdo má traktor, a když takové kolo vidí, vyrve ho a dá do sběru. Nejprve tam byli péesáci, kteří tamní vesnice zničili, teď tam zase jezdí pro železo lidé z okolí, kteří místa znají, možná i ti, co jsou odkudsi najatí na práci v okolních lesích," říká regionální historik Zdeněk Procházka.

Podle jeho slov nemizí ze zaniklých vesnic jen kovové věci. „Navíc se stále bourají zdi tamních baráků, těží se z nich kámen, protože někteří si myslí: to je všecko naše. To je komunismus, který přežívá. Konkrétně pod Novou Knížecí Hutí na Tachovsku zmizelo ozubené kolo, které mám spolu s lešticím strojem v knížce o sklárnách. Ten se neztratil jen díky své hmotnosti, nikdo by ho neodvezl," dodává Procházka.

Zaniklé obce, po revoluci často pietně upravené, trpí

V česko-bavorském příhraničí se nachází spousta zaniklých obcí, má to však své ´ale´.

„Každým rokem ubývá míst, kde je možné ještě spatřit odkaz minulosti. Je smutné, že v době, kdy se na Lískové připravuje česko-německá naučná stezka, se najde někdo, kdo zničí jedny z posledních tamních zajímavostí," smutně konstatuje Angelovová a dodává: „Pokud by někdo věděl, kde ztracená kola mohu najít, odměním ho."

Starosta Nemanic nebyl informován

O tom, že neznámý zloděj železa úřadoval ve mlýně, neměl ani potuchy starosta Nemanic Ivan Bartošek.

„Nevím o tom nic, nikdo mi tuto skutečnost nenahlásil. Nejen z pohraničí mizí všechno, co se dá nějak využít nebo zpeněžit – hromosvody, dráty, železo. Budu muset zjistit, zda objekt mlýna patří státu nebo či obci. Pak bude nutné vše nahlásit policii, ale nedělám si iluze, že zloděje vypátrá, pokud vyhodnotí, jestli vůbec vznikla nějaká škoda – nemyslím historickou hodnotu ukradených věcí," uvažuje nemanický starosta a dodává: „Je to prostě škoda, ale i tak, bez kol, se mlýn stane součástí připravované naučné stezky."

To, že mlýn znehodnotil někdo z návštěvníků zajímajících se o historii místa prý vůbec nepřipadá v úvahu, nikdo takový by tam prý nezanechal odpadky.

Na závěr

„Je škoda, že lidé tak byli připraveni o možnost nahlédnout do historie obce. Dingirglův mlýn byl jednou z okrajových částí vesnice, kde se dodnes zachovaly patrné stopy zdiva. Součástí mlýnu byl rybník, který byl strategický nejen pro provoz objektu, ale také jako vodní zdroj pro níže položené sklárny," připomíná Angelovová.

Nezávisle na ní nás regionální historik Procházka požádal o zveřejnění výzvy:

„Kdo upozorní na zmizelé věci ze mlýna nebo případně uvede poznatky, které by napomohly k jejich vypátrání, dostane ode mne jako dárek knihu o zaniklých obcích."

Mapa míst, kde se najdou zajímavé pozůstatky osídlení.