Velké zklamání čekalo na Helmuta Roitha z Treffelsteinu, který se snaží v české zaniklé příhraniční obci Lučina najít pod zemí pozůstatky někdejšího života. Vše, co nalezne, ponechává očištěné pietně na místě. Bohužel individua, jimž jde o zpeněžení věcí z kovu, si servítky neberou.

Výkopové práce probíhají pod odborným dohledem regionálního historika Zdeňka Procházky od roku 2011. Postupně díky úsilí dobrovolníka pana Roitha vycházejí na povrch zbytky vysídlené vesnice.

Nadšenci se podařilo najít zajímavé artefakty, které ponechal na místě. Jednalo se o vidle nebo mlýnek na maso, jež uložil na odhalených kamenných zdech. Z odhalené pece byla urvána železná dvířka, zmizely i další kovové věci postupně nalezené při vykopávkách nejen jednotlivých obydlí, ale také například fary. Zloděj nebo zloději některé železné věci vytrhli ze zdi.

Nenechavci nejenže sebrali v Lučině vše kovové, ale nerozpakovali se ukrást také stavební kolečka a nářadí, například lopata a krumpáč, nepostradatelní pomocníci pana Roitha. Z místa dokonce zmizelo i dřevo používané během vykopávek.

„Případ nahlásil na Policii ČR pan Franz Reimer, německý turistický průvodce, který se o Grafenried, česky Lučinu, stará z turistického hlediska. Policie zatím žádné stopy nemá, nicméně případ prošetřuje. Odcizené předměty mají velkou historickou hodnotu a pro Grafenried znamená jejich ztráta velkou škodu. Bohužel jsou mezi námi lidé, kteří koukají jen na peníze," říká Zuzana Uhrová, která je nejen vedoucí klenečského informačního centra, ale také členka projektového managementu Akčního spolku Čerchov, který sdružuje 20 českých a bavorských obcí.

„Je to moc smutné, co se děje. Tyhle krádeže by se měly velice přísně trestat," myslí si starosta Klenčí Jan Bozděch.

„Práce pana Roitha je nedocenitelná. Pokud výsledky jeho snažení takto zmizí, je to obrovská a nenahraditelná škoda. Grafenried se v posledních letech i díky tomuto projektu stal oblíbeným turistickým cílem, přičemž tímto bývalým lidským sídlem prochází mimo jiné cyklotrasa EuroVelo 13 – Stezka Železné opony," upozornila na závěr Uhrová.