„Vedl jsem tuhle školu 20 let a vedl jsem ji dobře. Zastupitelstvo městyse, které je zřizovatelem školy, stále zasahuje do interních věcí školy a hází na mne špínu. Důvodem mého odstoupení je osm let trvající stresové a poručnické prostředí, ve kterém už nemohu dál pracovat. Měl jsem už jen dvě možnosti, buď zůstat a skončit na psychiatrii, nebo odstoupit," řekl Zdeněk Mlnařík, ředitel kolovečské školy, který ve své funkci končí k 30. červnu.

„Pan ředitel nám poslal několik dopisů, v nichž odůvodňuje svoji rezignaci. Zastupitelé se seznámili s důvody, které pan ředitel uvádí. Nikdo nesouhlasí s tím, že by byl vystaven jakémukoliv psychickému nátlaku," řekl starosta Kolovče Václav Pergl s tím, že zřizovatel nebyl s jeho prací spokojen.

Na praktiky Zdeňka Mlnaříka si prý stěžovali někteří rodiče.
„Jedna maminka podala stížnost, v niž uvedla několik bodů, a žádala nás ,abychom ve škole nechali provést kontrolu. Stěžovala si na vulgární chování pana ředitele, žáci prý nesmí vycházet o přestávkách ze tříd. Jejímu dítěti prý byla udělena absence za to, že nemělo cvičební úbor. Česká školní inspekce opravdu kontrolu provedla a chybu shledala v bodě, který se týkal udělené absence," vysvětluje Pergl.

Vedení městyse poslalo do školy kontrolu ještě jednou, a to proto, že ředitel měl využívat žáky, kteří místo výuky vynášeli z půdy staré tašky, které si ředitel odvezl domů.

„Bylo zjištěno, že důvody kontroly byly oprávněn, a že pan ředitel porušil zákon ohledně výuky žáků," pokračuje Pergl.
Rezignaci ředitele podepsalo osm zastupitelů z devíti.

„Myslím, že za osm let si zastupitelé a pan ředitel nenašli k sobě cestu. Nejen pan ředitel, ale i my jsme udělali chybu. Myslím, že se celá situace měla řešit úplně jiným způsobem. Tohle není nic, co by Koloveč zrovna reprezentovalo," uvedl zastupitel Milan Mastný, který nepodepsal.

Městys už vypsal konkurzní řízení na nového ředitele školy. Zastupitelé Kolovče pověřili prozatimním vedením školy Jitku Gabrielovou.
„Nový ředitel by měl být jmenován do 1. září," dodal Pergl s tím, že by byl rád, kdyby se do konkurzu přihlásili stávající učitelé školy.
Zdeněk Mlnařík ve škole zůstává.

„Škole jsem zasvětil celý život. Těch sedm měsíců, co mi zbývá do důchodu, zde zůstanu jako řadový učitel, protože jsem byl vždy dobrým učitelem," dodal Mlnařík.