A tak vyrazil ze svého domovského města Marktoberdorf a vypravil se po stopách starých taveren a zapomenutých či zaniklých vesnic a pašeráků.

Při cestě společně s Josefem Atlmannem je doprovázela řada milovníků turismu z celého okresu. Jejich cesta vedla přes Daberg a státní hranice až na hřbitov v Maxově u Všerub na Domažlicku. Tam se dostali po staré stezce. Maxovský hřbitov ale prošel velkou proměnou. Krátce po otevření hranic bylo místo stěží rozpoznatelné. Zvelebení a markantní proměny se dočkal díky péči ze Všerub a starostovi Václavu Bernardovi, který se k turistické skupině právě v Maxově připojil. Připomněl, že každý rok se zde o pouti scházejí rodáci, a to i z Německa.

„Bylo obtížné německý hřbitov najít, jak byl zpustošen armádou a celý zarostlý. Vše se vyklidilo a dnes se dá volně pohybovat mezi dochovanými náhrobky,“ podotkl starosta Bernard.

Maxov se tak stal předělem a zastávkou německých turistů a moderátora bavorského rozhlasu. Pak se skupina vrátila zpět na německou stranu a pokračovala přes Neuaigen dál.