„Tentokrát byla v odpadcích objevena i německá adresa, která tam byla ponechána na kufru. Místo skládky se nacházelo u zaniklého mlýna, které je jednou z lokalit zvýšené ochrany CHKO Český les, s tím si ale zřejmě nikdo hlavu nelámal. Adresa na označeném kufru v nás ale vyvolala pocit, že je třeba tentokrát zjistit, kdo za ilegální skládku může. Převážet odpad přes hranice totiž není legální,“ popisuje Kamila Beňušíková Angelovová a pokračovala:

„Zjistili jsme, že paní, která byla uvedena na adrese v sousedním Waldmünchenu, již nežije a dům se vyklízí. Přímí svědkové nám řekli, že pozůstalí v domě nežijí a likvidací pověřili obyvatele romského původu, kteří stáli před domem s autem české poznávací značky a odváželi z domu odpad. Kam odpad zmizel, asi pozůstalé nezajímá. Odbočka ke mlýnu, kde byl nalezen, je jednou z mála, kam není zakázán vjezd a a tak je k účelu vyhazování odpadu hojně využívána.“

Starosta Nemanic Ivan Bartošek, pod kterou Lísková správně spadá, zařídil likvidaci vzniklé skládky.

„Bohužel podobnou situaci je nucen řešit několikrát do roka,“ smutně konstatovala Kamila Beňušíková Angelovová.