Aby zachovali provoz obchodu se smíšeným zbožím v obci, musí najít nového nájemce.

„Původní nájemce ukončil svoji činnost k poslednímu lednu. Obchod je tedy od prvního února k dispozici novému zájemci. Požadujeme pouze symbolickou cenu za nájemné, což je koruna za rok,“ uvedl starosta Němčic Zdeněk Bosák.

Obchod se smíšeným zbožím sloužil místním občanům více než padesát let a jeho provoz nebyl nikdy přerušen.

„Bohužel jsme se dostali do této situace kvůli konkurenci supermarketů. Naši občané mají o nakupování v místě zájem, ale nelíbil se jim původní sortiment. Abychom tomuto pro příště předešli, uvažujeme o jakémsi průzkumu. Formou letáků bychom chtěli zjistit, o jaké zboží by měli lidé v obci největší zájem,“ pokračuje Bosák.

Obchod se nachází ve starší zástavbě, která se ale postupně opravuje.

Protože je budova majetkem obce, jsou zastupitelé ochotni pomoci novému nájemníkovi i s různými drobnými úpravami.

„Obchod necháme i nově vymalovat, aby nový nájemce mohl zahájit prodej v co nejkratší době,“ dodává Bosák.

Zájemci o pronájem se mohou přihlásit na tel. 607 703 156.