Narozeniny oslavili místní spolu s okolními sbory soutěží v požárním sportu.
Ke koupališti se sjelo 19 družstev se sedmi obcí. Němčičtí vyslali na start soutěže celkem pět družstev, Úbočtí a Únějovičtí tři, Chocomyšlští čtyři a Kaničky, Černíkov, Mezholezy vždy jedno hasičské družstvo. Soptíci z Němčic a Lštění předvedli ukázku svého hasičského umění.

Při příležitosti 120 let založení SDH Němčice byly předány medaile z OSH Domažlice za příkladnou práci dvěma dlouholetým členům sboru, a to Josefu Šimánkovi a Josefu Kabůrkovi.

Šestnáct členů, kteří působí ve sboru dvacet a více let, získalo čestné uznání za práci, již pro hasiče odvedli.

„Akce se vydařila. O občerstvení, které bylo k mání až do ranních hodin, se postaral náš sbor. K tanci a poslechu hrála ve velkém stanu ke vší spokojenosti kapela Hájenka. Tímto děkujeme všem členům SDH za pomoc s organizací tohoto výročí a obecnímu úřadu za vynaložené finanční prostředky," řekl starosta němčických hasičů Jaroslav Polák.

Výsledky soutěže:

Muži:
1. místo – Mezholezy
2. místo – Němčice
3. místo – Černíkov
Ženy:
1. místo – Úboč
2. místo – Němčice
3. místo – Chocomyšl
Děti:
1. místo – Úboč
2. místo – Chocomyšl
3. místo – Němčice
Staří páni:
1. místo – Němčice
2. místo – Únějovice
3. místo – Chocomyšl