Našim sousedům z Německa se nelíbí skutečnost, že se v asijských příhraničních tržnicích dají poměrně snadno sehnat drogy.

„Mladí lidé z Německa si k vám do Čech jezdí pro drogy. Dokonce se je pokusil koupit reportér z rozhlasu a bohužel uspěl. Na naší straně tuto skutečnost vidíme jako velký problém,“ poukázal na nedávné výroční schůzi Spolku přátel Furth im Wald/Domažlice jeho předseda Hermann Plötz s tím, že na německé straně zaznamenal názor, že česká strana, například policie, v tomto ohledu příliš nekoná a dodal: „Dokonce jsem se dozvěděl od vyučujícího na jedné z domažlických středních škol, že drogy je skutečně možné u vás poměrně snadno sehnat. Máme strach o naši mládež.“

Jestli skutečně policie nekoná, jsme zjišťovali na okresním vedení policistů.

„Jako vedoucímu Územního odboru Policie ČR Domažlice je mi od mého nástupu do funkce z nejrůznějších, ať už oficiálních či neoficiálních, zdrojů signalizován problém prodeje drog na příhraničních tržnicích, který je ovšem problémem celého česko–německého příhraničí, nikoliv jen teritoria Územního odboru Domažlice, potažmo tržnic na Folmavě. Nárůst počtu případů záchytu občana SRN, který si tam drogu podle údajů německé strany koupil, je za poslední rok poměrně výrazný,“ připouští problém s drogami na tržnicích Lubomír Martinec, který ve funkci vedoucího stanul 1. 12. 2011.

Tvrzení německé strany, že naše policie je liknavá, prý není opodstatněné. Podle jeho slov začali policisté ihned podnikat příslušná opatření.

„Domnívám se, že momentálně v tomto směru konáme skutečně dostatečně tak, aby dostupnost drog na těchto tržnicích byla podstatným způsobem eliminována. Je významně posílen běžný výkon služby Policie ČR, jak na úrovni obvodního oddělení a dopravního inspektorátu, tak také na úrovni Služby kriminální policie a vyšetřování, úzce zde spolupracujeme s Odborem cizinecké policie, s bavorskou policií a se specialisty z Krajského ředitelství v Plzni,“ vysvětluje Martinec a dodává, že jsou dále v jednání další opatření ze strany celého Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a připravují se další součinnostní schůzky s německou policií, s Celní správou atd.

„V Domažlicích se už dva roky podrobně věnujeme problematice drog mezi mladými, zejména na školách. Z tohoto důvodu si ale dovoluji poznamenat, že tento problém není pro nás až tak vážný. Ale je nám známo, že drogy se většinou u vietnamských trhovců prodávají,“ poznamenal na schůzi spolku domažlický starosta Miroslav Mach.

Problematika drog v tržnicích se prý ale nestala jen úkolem k řešení pro českou stranu. „Nově se nastavuje systém výměny informací s Policií SRN, neboť ten dosavadní současnému stavu nevyhovoval. Problém byl již rovněž opakovaně řešen na česko–ba᠆vorské komisi za účasti tří spolkových policejních prezidentů a krajských ředitelů Policie ČR Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje. Byla mu věnována pozornost i na únorovém setkání českého ministra vnitra s ministrem vnitra Bavorska. Z toho všeho je zřejmé, že systémové řešení tohoto problému musí být nalezeno za součinnosti všech vyjmenovaných složek, včetně Národní protidrogové centrály Policie ČR,“ vysvětluje šéf policistů našeho regionu.

Je přesvědčen, že se v tomto ohledu koná dostatečně?

„Mohu vás ještě jednou ubezpečit, že Územní odbor policie v Domažlicích momentálně činí vše, co je v jeho silách. Podotýkám, že za využití všech možností, které jsou mu dány trestním řádem a Zákonem o Policii České republiky, aby naši němečtí sousedé nemuseli na folmavské příhraničí pohlížet jako na nutné zlo, které je příčinou drogové závislosti mladých lidí ve Spolkové republice Německo,“ odpověděl vedoucí Martinec.

Běžní občané se o místa, kde lze drogy koupit, nezajímají.

„Dejte pokoj, mám co dělat, abych uživil rodinu! Ještě tohle,“ rozlítil se na nás muž, jehož jsme se ptali na názor. Podobně reagovali i další oslovení. Mluvit o drogách na veřejnosti je zřejmě stále tabu.