Více než tři měsíce se dvě desetičlenné skupiny studentů Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích a Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu se svými pedagogy věnovaly poznávání dějin pohraniční obce Folmava. Výsledky svého úsilí nyní prezentovaly v bavorské škole.

Ze získaných materiálů tam studenti připravili řadu výstavních panelů s německými texty, historickými fotografiemi, kopiemi úředních dokumentů a především úryvky z vyprávění bavorských i českých pamětníků a očitých svědků různých událostí, s nimiž dělali interview.

Na vernisáž výstavy se kromě učitelů Siemensova gymnázia, rodičů a zájemců z řad veřejnosti dostavilo i několik čestných hostů. Po krátkých slavnostních proslovech vyslechli i poměrně podrobné informace o získávání a zpracovávání informací, s nimiž se mohli seznámit nejen na výstavních panelech, ale zejména v brožuře shrnující všechna získaná fakta.

U příležitosti vernisáže v Regensburgu byla tato brožura vydána v němčině, její česká verze bude k dispozici při vernisáži české varianty výstavy, jež se na domažlickém gymnáziu uskuteční 15. června. Významnou součástí vernisáže bylo rovněž promítání obrazového materiálu získaného během celého projektu. Významný podíl na přípravě této prezentace měl domažlický student Ivo Motyčák.

„Jsem opravdu ráda, že jsem se zapojila do tohoto projektu, protože jsem se seznámila se spoustou přátelských lidí. S nimi jsem měla možnost přiučit se týmové spolupráci a kreativitě, ale také zlepšit svoji schopnost improvizace. Svoji roli sice hrála i jazyková bariéra, ale s tou jsme se nebáli poprat. Já jsem se snažila mluvit spíše německy, ale když vypadlo nějaké to slovíčko nebo výraz, neváhala jsem a použila jsem angličtinu," shrnula své dojmy Lenka Veberová.

„V celé skupině panovala příjemná nálada. Rodiny, ve kterých jsme bydleli, byly pohostinné a němečtí studenti nás vzali večer na místní slavnosti. Takové projekty určitě přispívají k lepšímu vzájemnému poznávání a k tomu, abychom se poučili z chyb minulosti a zapomněli na předsudky," doplnil její postřehy Ivo Motyčák.

Domažlická výprava v Regensburgu představila rovněž chodský folklor. Na vernisáž přijeli dva talentovaní muzikanti z řad domažlických gymnazistů, dudák a zpěvák Jakub Ošmera a klarinetista Lukáš Forst. Do chodských krojů se na chvíli převléklo také několik našich účastníků projektu, kteří hostům vernisáže zatančili i chodské kolečko. Jejich vystoupení bylo odměněno dlouhotrvajícím potleskem.

Autor: Jan Pek