Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Domažlice, převedl bezúplatně areál hraničního přechodu Lísková obci Nemanice.

„Celková hodnota převedeného nemovitého a movitého majetku přesahuje 30 milionů korun. Náš úřad předal obci 32 nemovitostí, tedy pozemků a budov, a to včetně příslušenství. Hodnota převedeného movitého majetku činí téměř 365 tisíc korun,“ uvedla dnes Deníku Jana Rennerová, vedoucí samostatného oddělení Komunikace. Podmínkou bezúplatného převodu je omezení převodu na jinou osobu po dobu 10 let a umožnění bezplatného užívání nemovitostí Ministerstvu vnitra ČR v případě obnovení ochrany státních hranic.

„ÚZSVM nakládá s majetkem na hraničních přechodech v souladu s usnesením Vlády České republiky. Bezúplatný převod schválilo Ministerstvo životního prostředí České republiky,“ dodala Rennerová.

"Musím pochválit úřad pro zastupování státu. Byl jsem až překvapen, jak perfektně bylo vše připravené. Díky kompletní dokumentaci mám nyní přehled naprosto o všem. Dokonce i klíče od jednotlivých místností byly popsané. Srovnám-li to s aktem, kdy jsme přebírali od Minicterstva vnitra areál bývalé roty, je to nebe a dudy," uvedl dnes Deníku nemanický starosta.