„Blokové čištění komunikací zajišťují Domažlické technické služby (DTS). Po zimě je vždy potřeba provést celkový strojní a ruční úklid ulic, parkovišť a započít sekání trávy. Během všech těchto úkonů je důležité, aby byly ulice prázdné, tj. bez zaparkovaných vozidel, která brání úklidu, a navíc hrozí, že by během úklidových prací mohla být poškozena např. odlétávajícími kamínky či nedostatkem manipulačního prostoru pro techniku,“ připomíná velitel městské policie Petr Kubal.
Ve čtvrtek pracovníci DTS uklízeli v Michlově ulici, v pátek v Mánesově.

„Na pondělí a úterý je naplánováno sekání trávy a následný úklid komunikací ve vrchní části sídliště Kozinovo Pole,“ popsal nejbližší plány Jan Bezděk, vedoucí střediska veřejné zeleně DTS.

Na blokové čištění dopředu informují přenosné značky zákaz stání s informacemi o přesném datu a času úklidu.
„Mnozí řidiči však přenosné dopravní značení ignorují, proto musí na místech blokového čištění často zasahovat i městská policie,“ říká Kubal.

Strážníci tak na auta nasazují botičky, či dokonce volají odtahovou službu.

„Za nerespektování přenosného dopravního značení hrozí řidiči pokuta až do 2 tisíc korun,“ vyčíslil velitel.

 V případě, kdy je strážníkem nařízen odtah vozidla, se k pokutě navíc přidávají náklady za odtažení vozidla, které je řidič povinen uhradit. „Buďte při parkování svých vozidel pozornější a všímejte si přenosného dopravního značení, ušetříte si tím řadu starostí, času a v neposlední řadě i peněz,“ vyzval Kubal a dodal: „Čisté ulice jsou jistě přáním nás všech a to nejmenší, co pro to můžeme udělat, je umožnit pracovníkům DTS provedení úklidu.“