Už bezmála čtvrtstoletí máme možnost v našich končinách potkávat bavorského novináře na ´volné noze´ a vášnivého fotografa Karla Reitmeiera. Nechybí při žádném důležitém dění na naší straně hranice, ať už se jedná o různé akce na Čerchově, u České studánky či v Domažlicích i jiných místech našeho regionu.

A právě Čerchov, na který až do otevření hranic po sametové revoluci zhlížel jako na místo tajemné a nedostupné, mu učaroval natolik, že mu věnuje spoustu své energie. A nejsou to jen pěší procházky. Ač vlastně cizinec, má nejvyšší horu Českého lesa i okolní hvozdy zmapované jako málokdo. Poznával je v létě i v zimě, pěšky i na běžkách, a to v kteroukoliv denní hodinu. Často si přivstal, aby horu a její okolí zachytil objektivem svého fotoaparátu časně ráno při svítání. Setrval také na vrcholu úplně sám, aby nám ostatním přiblížil nádherný soumrak.

Čerchov mu prostě učaroval a byl i příčinou toho, že se Karl stal členem KČT Domažlice. Nelitoval času ani námahy, aby přispěl ke zvelebení Kurzovy věže, kvůli němuž pořádal na druhé straně hranice mezi svými přáteli sbírky.

O to víc mne potěšilo, že se o něm hovořilo v superlativech v souvislosti s připravovanou klenečskou výstavou o Čerchově. A byl při tom jmenován nikoli jako Reitmeier, nýbrž jako ´pan Čerchov´.