Padesát devět milionů korun na modernizaci mateřské školy je zdaleka nejvyšší částkou na straně výdajů, kterou v úterý schválili poběžovičtí zastupitelé v rámci rozpočtu pro letošní rok.

„Nechybí v něm ani peníze na potřebnou opravu chodníků na náměstí,“ připomněl starosta Hynek Říha.

„Jsem ráda, že se konečně dostane na úpravu chodníků, jejich stav uprostřed Poběžovic už byl pro ostudu,“ konstatovala obyvatelka města, která nechtěla zveřejnit své jméno.

„Výrazně více peněz oproti loňsku půjde do péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,“ dodal Říha. Prostředky zamíří nejen do obnovy východní části zámeckého parku, ale i na úpravu veřejných prostranství ve všech šesti spádových obcích (Ohnišťovice, Sedlec, Sezemín, Šibanov, Šitboř a Zámělíč). Plánovány jsou terénní úpravy i výsadba zeleně.

Do letošního rozpočtu jsou začleněny i splátky úvěrů a půjček, které město získalo v minulých letech. 286 tisíc korun je určeno na splátku hypotečního úvěru na bytový dům v Šandově ulici, 34 tisíc na splátku úvěru na nákup traktorbagru a 112 tisíc na letošní úhradu hypotečního úvěru na renovaci domu č.p. 50, který město odkoupilo od soukromého vlastníka, a před zhruba pěti lety se pustilo do zásadní rekonstrukce, v jejíž rámci byl kromě jiného vyměněn krov a osazena nová střecha.

Původní návrh rozpočtu projednal finanční výbor zastupitelstva 29. února, o šest dní později jej schválila rada města, ve které jsou přítomni členové všech pěti stran, které jsou zastoupeny v poběžovickém zastupitelstvu. Proto při konečném projednávání rozpočtu na úterním zasedání zastupitelstva nedošlo k zásadním zásahům, ale jen drobným úpravám v některých kapitolách.