Jsou už napevno stanovené hodiny kroužků u vás v Dominu nebo s nimi jde ještě hýbat podle časových možností přihlášených dětí?
Strukturu rozvrhu v jednotlivých dnech již máme stanovenou, např. blokace tělocvičny u sportovních  kroužků, ale je možné časy  ještě podle potřeby upravit.
V čem spatřujete důvod zvýšeného zájmu dětí o vámi nabízené aktivity oproti letům minulým?
Připravili jsme pro děti kroužky, které je zajímají, rozšířili spektrum zájmové činnosti. Loni se v nabídce nově objevily mažoretky, hip-hop, zumba, geocasching, tenis. Také jsme rádi za zájem rodičů předškoláků, kteří si vybírají v kroužcích speciálně pro ně určených.
Co jste podnikla, jako ředitelka, pro zkvalitnění činnosti ve vaší organizaci?
Přijali jsme nové pracovníky se zkušenostmi s prací s dětmi, zařídili jsme nově prostory domu dětí, nakoupili vybavení do učeben a výtvarných a keramických dílen. Díky většímu počtu dětí, které se přihlásily na naše aktivity, jsme mohli pro ně zakoupit počítače, herní konzole, ale i keramickou pec.
V Domažlickém deníku  jsem četl, že pod správu Domina přejde solná jeskyně ve Školní ulici. Bude sloužit jen dětem, nebo počítáte s nějakou otevírací dobou pro veřejnost? Kdy by měla začít opět fungovat?
Solná jeskyně bude znovuotevřena v co nejbližší době a naše organizace zabezpečila návštěvy dětí ze školek, školních družin a zájmových kroužků z Domažlic a okolí.
S otevírací dobou pro veřejnost zatím nepočítáme.
Která věková kategorie je v Dominu nejsilněji zastoupena?
Nejvíce se o naše kroužky zajímají rodiče, jejichž děti jsou ve věku mezi 6 až 11 lety.
O jaké aktivity v Domě dětí  je největší zájem?
Nejvíce dětí máme zapsáno v jazykových a sportovních kroužcích, v kroužcích her s využitím moderní techniky a v kroužcích  pro předškoláky.
Máte v letošním školním roce nějaké nové kroužky?
Pro tento školní rok jsme nově připravili latinsko americké tance, bojové sporty, cvičení na gymbalech, jógu, wii-fit, fotografický kroužek a  fantasy hru – dračí doupě. V tomto týdnu probíhají v Dominu informativní schůzky jednotlivých kroužků, zájemci z řad dětí a dospělých se mohou hlásit do konce měsíce září. Nabízíme pro děti a dospělé celkem 44 kroužků.
Komunikujete i s dalšími organizacemi při přípravě kroužků, aby se ve městě nedublovaly?
Samozřejmě. Nejsme jednosměrně zaměřená organizace. Přehled o aktivitách ostatních organizací máme a podle toho přizpůsobujeme naši nabídku.
Počítáte pro letošek s akcemi pro děti na soboty či dny prázdnin, tak jako vloni? Nám zaměstnaným rodičům tyto aktivity pomáhají…
Určitě, počítáme. První sobotní akci máme  5.října a další pak následují o podzimních prázdninách. Všechny připravované akce pravidelně zveřejňujeme v tisku.
Není Vám líto, že Domino nemá svůj vlastní větší sál, kam by se najednou vešlo hodně dětí a kde by se dalo pořádat mnoho hromadnějších akcí?
Prostory Domina jsou pro kroužky dostatečné, při větších akcích (karneval, besídky, Den dětí aj.) spolupracujeme s Městem Domažlice i kulturním střediskem. Akce se pak konají v sále MKS, v letním kině nebo tělocvičně střední zdravotní školy.