Největší investiční akce – výstavba vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod, do které se obec pustila, se letos pomalu ale jistě chýlí ke konci. I tak musí být nejenom místní ještě trpěliví, a to do začátku prázdnin. Trpělivost a shovívavost k situaci je na místě především v zimních měsících. Komunikace připomínají kvůli rozmoklému blátu a výmolům spíše tankodrom.

Projekt, jehož konec se už v roce 2018 odhadoval na konec května roku 2020, má už stanovený termín dokončení.

„Vše bude hotové do 30. června letošního roku,“ řekla hned na úvod starostka obce Pocinovic Marie Homolková a pokračovala: „V současné době je již výstavba hlavních řadů dokončena a začne realizace vodovodních a kanalizačních přípojek na veřejné části.“

Aktuálně je už možné i obcí projet, což v době největších výkopů a té „nejhrubější“ práce nebylo možné. Pocinovice v té době byly tabu pro většinu řidičů, kteří obcí potřebovali pouze projet. Od 1. prosince loňského roku už ale zase mají zelenou. „Průjezd je umožněn osobním automobilům a nákladním s váhou do 3,5 tuny a dopravní obsluze. Zákaz mají od 1. prosince 2019 do data dokončení, tedy 30. června 2020, nákladní automobily nad 3,5 tuny, a to kvůli realizaci zmíněných přípojek a dokončovacím pracím,“ dodala starostka Homolková s tím, že vše bylo vydáno Městským úřadem Domažlice a odborem dopravy rozhodnutí zvláštní užívání silnice druhé třídy s číslem 192, a to od 20. listopadu taktéž roku 2019.