Hlasování do soutěže probíhá pouze pomocí kuponů z novin.