Teprve dvanáctiletý Zdeněk Malát pokořil všechny ostatní pivolezce při sobotní soutěži Horolezecký výstup na Mont Chodovar. Oblíbená soutěž byla už tradičně součástí Kosafestu – klání v sečení kosou. To se na louce v Horšově konalo v sobotu už podeváté.

Věž, kterou na sebe postupně skládali lezci z beden od piva, dosáhla při jeho pokusu úctyhodné výšky. Dokázal totiž vylézt na 23 beden a stal se tak i absolutním vítězem soutěže. „Nejlepší z mužů, Tomáš Šima, pak vylezl na dvaadvacet beden,“ uvedla Blanka Triščová z Městského kulturního zařízení Horšovský Týn, které akci pořádalo společně se zakladatelem Kosafestu Jaroslavem Hájkem. „V kategorii žen stanuly na prvním místě Zdena Michálková a Helena Svobodová. Obě shodně zdolaly patnáct beden,“ dodala Triščová.

Mnohem náročnější pak bylo rozhodování o vítězi samotného Kosafestu. Při sečení trávy totiž šestičlenná komise porotců sledovala řadu aspektů. „Základ je kvalita pokosu, která se hodnotí od jednoho do deseti bodů. Dále pak příprava kosy, například nabroušení, za což je od jednoho do pěti bodů, pak oděv a nářadí hodnocené také v rozpětí od jednoho do pěti bodů a nakonec umělecký dojem, tedy jakou kdo umí udělat show,“ uvedl člen poroty František Kopejtko s tím, že jeden ze soutěžících si s sebou na sečení přivedl i kapelu. „Každý z porotců soutěžícího oboduje, body se sečtou. Když dojde ke shodě počtu bodů u soutěžících, rozhodne čas, nebo přinejhorším věk.“

Vítěz Kosafestu, loni pátý Luboš Riapos, se jako rodilý Slovák na start soutěže dostavil v národním kroji. „Měl to posečené za 55 vteřin,“ poznamenal Kopejtko.