Finále již osmého ročníku této soutěže proběhlo v Městské knihovně Boženy Němcové v Domažlicích.

„Knihovna a Město Domažlice se touto akcí snaží přispět k propagaci čtení mezi nejmenšími čtenáři," vysvětlila smysl akce ředitelka knihovny Lenka Schirová.

Základní kola zorganizovaly a děti do soutěže vybraly třídní učitelky ze základních škol Komenského 17 a Msgre B. Staška.

Školní kola proběhla v šesti třídách a z každé do finále postoupili dva zástupci. Finalisty byli K. Fliegelová, E. Havlovicová, L. Hrbáčková, J. Hrnčíř, P. Chod, V. Janovcová, F. Schlägel, N. Strnadová, A. Vondrašová, V. Vondrašová, K. Vondrovicová a V. Zůnová.

Tito školáci se ve finále soutěžili v hlasitém předčítání pro ně neznámého textu z knížky Mirka s Jirkou, Dan a pes od autorky Ilony Borské a odpovídali na otázky, které jim kladla odborná porota. Členy poroty byli již tradičně Dana Žáková (ZUŠ J. Jindřicha), Hana Vaňková (MěÚ) a Václav Sika (Galerie bratří Špillarů).

„Porota velice pečlivě sledovala přednes dětí, ztotožnění se s textem a porozumění mu, ale i přesto volba nebyla jednoduchá. Úroveň všech finalistů byla vyrovnaná," podotkla Schirová.

Odborná porota vyhlásila dvě vítězky a nejlepší čtenářky – Veroniku Janovcovou a Amálii Vondrašovou, obě shodně ze 3. D Základní školy Komenského 17.

„Blahopřejeme! A všem, kteří se na této zdařilé akci pro děti podíleli, patří veliké poděkování," zakončila ředitelka. Město Domažlice se postaralo o hodnotné dárky, které si všichni soutěžící odnesli. Vítěz byl pak odměněn ještě knihou.