Obyvatele Filipovy Hory rozzlobilo neopatrné nakládání s nebezpečným odpadem v jejich obci. Konkrétně se jednalo o neprofesionální demontáž eternitové střechy a odstavený a zcela nezakrytý náklaďák plný karcinogeního azbestu.

„Za vším stojí pokrývačská firma ANS pana Aulíka, která hrubě porušila zákon o nakládání s nebezpečným odpadem. Dva dny, 20. a 21. září, stál ve Filipově Hoře u kontejneru na komunální odpad, kam chodí nejen dospělí, ale také děti odhazovat domácí odpad, náklaďák této firmy plný azbestu. Zřejmě tady čekal na cestu do Lazců. Tento nebezpečný odpad plný karcinogeních látek zde nechali zcela nezakrytý a nezabezpečený," říká Petr Loseňuk, jeden z rozzlobených obyvatel Filipovy Hory, a pokračuje: „Opodál prováděla tato firma zcela neprofesionálně demontáž staré eternitové krytiny na rodinném domku pana Vondraše. Když jsme na to firmu upozornili, bylo nám sděleno, že zaměstnanec, který měl toto na svědomí, byl okamžitě propuštěn. 1. října však měla firma na korbě Avie opět drť ze starých eternitových šablon, která předtím déle než týden ležela jen tak na hromadě ofoukávaná větrem. Opět nikterak zabezpečená. Každý ví, že ve starém eternitu je více než dvacetiprocentní podíl azbestových vláken, u kterých není o karcinogením účinku pochyb. Demolice má být podle zákona provedena co nejšetrněji. Šablony by už na střeše měly být ukládány do pytlů a pak do velkých speciálních, uzavíratelných ´asbest – big bags´ pro bezpečný transport do Lazců. To však zmíněnou firmu zřejmě nezajímá," ukončuje Loseňuk.

A co na to říká jednatel firmy ANS Jiří Aulík?
„Je pravdou, že naše firma prováděla demontáž azbestové krytiny na rodinném domku pana Vondraše. Možné je i to, že při této demontáži nebyla zcela splněna veškerá opatření předpokládaná zákonem o nakládání s karcinogením odpadem. Tato pochybení vznikla jednak vlivem počasí, kdy nebylo možno odpad okamžitě vyvézt na skládku. Pochybil také odpovědný pracovník naší firmy. Samozřejmě jsme z toho vyvodili patřičné důsledky, a to v rovině pracovněprávní. Naše společnost nepodceňuje nakládání s nebezpečnými odpady a důsledně se snaží dodržovat veškeré právní předpisy týkající se této problematiky. Chtěl bych říci, že i v tomto případě, byť došlo k pochybení jednotlivce, se naše společnost snažila minimalizovat veškeré škodlivé následky například tím, že tento odpad kropila a následně ho v co nejbližším možném termínu odvezla. Tato situace nás velice mrzí a za naši společnost můžu slíbit, že se budeme snažit důsledně předcházet takovým situacím," řekl Jiří Aulík.