Navýšení kontokorentu se pojí s běžným účtem, kterým disponuje město Domažlice u banky ČSOB. Posloužit má jako finanční rezerva pro zajištění provozu města, a to včetně všech jeho organizací. Domažličtí zastupitelé na posledním srpnovém jednání schválili zvýšení úvěrového limitu o 30 milionů korun na 55 milionů korun. Schválený dodatek smlouvy, který navýšení umožní, bude v platnosti do 30. srpna roku 2021.

Ilustrační foto.
Klenčí bude lákat na nové byty

„Není tu nutnost, že bychom museli tyto peníze čerpat, ale je to pojistka pro případ, kdyby tato situace nastala. Od jara letošního roku je finanční situace města naprosto nepřehledná. Nevíme, jak se budou městské finance vyvíjet dál, jak se bude dál vyvíjet například příjem ze sdílených daní,“ uvedl při jednání zastupitelů starosta Zdeněk Novák.

Jen za květen město vyčíslilo pokles na daňových příjmech na 4,6 milionů korun, za červen pak 5,5 milionu. Domažlice už letos kontokorent navyšovaly.

Došlo k tomu v červnu mezi účtem města a Komerční bankou. V tomto případě se úvěr navyšoval až do částky 40 milionů korun. Do té doby byl strop poloviční. Už tehdy ale starosta Zdeněk Novák avizoval, že pravděpodobně vedení města bude muset pravděpodobně přistoupit k navýšení kontokorentu i u druhé banky. Jak na červnovém jednání zastupitelstva uvedl, nemusí to být poslední podobná operace. „Pokud chceme zajistit chod města a neškrtat investiční akce, musíme jít touto cestou,“ vysvětlil v červnu první přijetí úvěrového navýšení.

Rybářský kroužek.
Charita dostane 200 tisíc