Deníku to řekla Petra Roubíčková z tohoto ministerstva. Jenže starostové tvrdí, že na to ministerstvo nemá právo.

Návštěvní řád měla na základě předchozích jednání mezi Správou Národního NPŠ a starosty obcí přijmout v pondělí Rada NPŠ. Nestalo se tak, neboť naprostá většina starostů na jednání nepřijela. Zaskočila je totiž Správa NPŠ nedohodnutým a přitom výrazným omezením splouvání Teplé Vltavy ze Soumarského mostu do Pěkné. „Nové podmínky mimo jiné stanovují o jedenáct centimetrů vyšší limit minimální hladiny pro splouvání, a to na 61 cm, a v období od 16. června do 15. srpna povolují při tomto denním limitu splouvání pro pouhých 28 registrovaných lodí denně. S tím nemůžeme souhlasit,“ vysvětlil předseda svazu šumavských obcí Jiří Hůlka. „To, co nám Správa navrhla, je nehoráznost,“ okomentovala pro Deník nové podmínky starostka Stožce Zdeňka Lelková.

O návštěvním řádu tak podle svého vyjádření rozhodne ministerstvo, které v předchozích sporech stálo vždy na straně vedení parku. Zda tomu tak bude i nyní, odmítla Roubíčková sdělit. „Máme zásadní zájem na tom, aby návštěvní řád platil. Budeme se řídit vyhodnocením situace na základě studií, které máme k dispozici, a na základě české a evropské legislativy,“ uvedla bez bližších podrobností Roubíčková.

Jenže podle starostů nemá ministerstvo co schvalovat. „Na základě nedůvěry v regulérnost jednání Rady NPŠ dne 1. února jsme si nechali v úterý 2. února v kanceláři ředitele Správy předložit důkazy o účasti členů Rady,“ potvrdila Deníku Lelková. „Z prezenčních listin a dalších dokumentů jsme zjistili, že nadpoloviční účast 28 členů z 54 spočívala na několika zplnomocněních k zastupování. Z toho dvě plné moci neobsahovaly zákonnou povinnost – podpis člena Rady. Z toho důvodu považujeme Radu za neusnášeníschopnou,“ tvrdí Lelková. „Pokud se skutečně ukáže, že byly plné moci neplatné, považuji to za obrovský podvod a podraz,“ hodnotí současné informace borovoladská starostka a předsedkyně regionální sekce Rady Jana Hrazánková. Také podle jejího názoru by jakékoli závěry, které v pondělí Rada učinila, byly neplatné a následně se tudíž ani ministerstvo životního prostředí nemá čím zabývat. „Nebyla-li Rada usnášeníschopná, a tak se to nyní jeví, nedošlo ani ke schválení, ani k neschválení návštěvního řádu a nevznikl tak žádný rozpor, který by ministerstvo řešilo,“ dodává Hrazánková.

Padne i Vize 2020?

Křehký smír mezi vedením NPŠ a obcemi tak vzal zasvé a zasvé zřejmě vezme i dlouho připravovaná společná dohoda Vize 2020. „Jsem přesvědčen, že je výhodná jak pro ochranu unikátní přírody Šumavy, tak pro obce samotné. Nechci ale, aby se právě tato dohoda stala součástí předvolebního boje. Boji politických stran o poslední střípky panenské Šumavy nehodlám poskytovat živnou půdu, natolik mi na osudu národního parku na Šumavě záleží. Do poloviny února by proto mělo ministerstvo a Správa národního parku se starosty vyjasnit a vysvětlit případné rozpory. Pokud ani pak nebude dohoda oboustranně akceptovatelná, ministerstvo nemůže a nebude v dalších jednáních o jejím podpisu pokračovat. S obcemi budeme komunikovat samozřejmě nadále, už ale nikoli na půdorysu tohoto dokumentu,“ uvedl ve středu ministr životního prostředí Jan Dusík.

Milan Kilián, Miroslav Fuchs