Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Návštěva knihovny by měla být společenským zážitkem

Domažlice - U příležitosti Března – měsíce čtenářů vám přinášíme obsáhlý rozhovor s Lenkou Schirovou, ředitelkou domažlické knihovny

6.3.2013
SDÍLEJ:

Lenka Schirová, ředitelka domažlické knihovny.Foto: Deník/ Josef Babor

Ke starým kulturním tradicím města Domažlice patří veřejné půjčování knih. Počátky sahají až do působení Boženy Němcové na Chodsku v létech 1845-48. I proto nese domažlická knihovna od 5. května 1971, kdy zahájila provoz v nových prostorách na hořejší polovině náměstí, jméno této velké české spisovatelky. Domluvil jsem si s ředitelkou Městské knihovny Boženy Němcové Bc. Lenkou Schirovou, absolventkou střední knihovnické školy a ČZU, která převážnou část dosavadního života prožila v Domažlicích, rozhovor, aby právě v březnu, měsíci čtenářů, přiblížila čtenářům Domažlického deníku činnost knihovny a ostatní aktivity tohoto městského zařízení. Zajímal jsem se i o poslání knihy v dnešní době elektronických médií a snad jen zdánlivého ústupu od klasických zdrojů informací, vzdělání a poučení.

Jste příspěvkovou organizací města a hospodaříte s pevným ročním rozpočtem. Jak se vám daří, v době všudypřítomných tlaků na úsporná opatření, zajišťovat činnost knihovny?
Rozpočet naší organizace je vždy kompromisem mezi tím, co bychom si my přáli a co může město poskytnout. Jak už jistě naši pravidelní čtenáři zaznamenali, museli jsme přistoupit k redukci nabídky oddělení čítárny. Od letošního roku nemáme denní tisk, vyjma regionálního, v papírové formě, ale můžeme našim čtenářům nabídnout adekvátní náhradu, a to PC stanici s databází Anopress. Tato databáze nabízí široké spektrum novinových a časopiseckých článků.

Jaká oddělení městská knihovna má a zhruba kolika svazky beletrie a naučné literatury pro dospělé a mládež disponuje?
Naše knihovna má oddělení pro dospělé čtenáře, dále pro děti a mládež, čítárnu, internetovou studovnu, oddělení speciálních služeb a oddělení knihovnických služeb. Ta čtyři základní návštěvník knihovny zná, název dvou posledně jmenovaných oddělení je trošku tajemný, a tak jejich činnost alespoň v základu přiblížím. Oddělení speciálních služeb poskytuje uživatelům mimo jiné regionální databáze autorit a událostí, analytický popis článků regionálních periodik. Spravuje fond regionální literatury, stará se o webové stránky knihovny a vydává roční Kalendárium (soupis výročí region. osobností). Oddělení knihovnických služeb je známé především knihovníkům a uživatelům okolních místních a obecních knihoven. Pracovnice tohoto oddělení zajišťují pro knihovny knihy (od nákupu přes zpracování až po doručení do knihovny), pomáhají knihovníkům metodicky s jejich prací a zpracováním různých dokumentů, od statistických výkazů až po žádosti o granty.
Co se týká našeho fondu, nabízíme čtenářům přes 41 500 svazků beletrie a přes 36 400 svazků naučné literatury, dále 4 600 AV dokumentů, což jsou převážně CD a DVD. Přibližně třetina fondu je určena dětem a mládeži. Bohužel nemáme tolik prostoru, abychom mohli mít celý fond ve volném výběru, a proto je část umístěna ve skladu. Tyto knihy samozřejmě na vyžádání doneseme.

Na jaké úrovni se pohybuje průměrný roční počet výpůjček a jaký máte stálý počet čtenářů?
Za loňský rok jsme zaevidovali téměř 119 tisíc výpůjček od 2500 registrovaných čtenářů. I když jsme zaregistrovali nevýrazný pokles těchto statistických čísel, z dlouhodobého hlediska můžeme mluvit o tom, že lidé mají stále o knihy a četbu zájem.

Jak ovlivňují počty vašich čtenářů elektronická media a zvyšování cen knih?
Jak už jsem uvedla v předchozí odpovědi, zájem o čtení je naštěstí alespoň v naší knihovně víceméně stabilní. Myslím, že je to otázka toho, jak lidé využívají svůj volný čas a kolik toho 'volného' času mají. Vedle široké nabídky volnočasových aktivit je patrné, že lidé mají toho opravdu volného času méně, ale četba stále ještě není na okraji jejich zájmu.

Dají se u čtenářů vysledovat nějaké výraznější trendy zájmů? A co poezie? Má ještě dnes své místo mezi čtenáři?
Zájem čtenářů se v podstatě moc nemění, nejžádanější jsou stále detektivky, romány pro ženy (takzvaná červená knihovna) a literatura o 2. světové válce. Samostatnou kapitolou jsou thrillery, které se liší od detektivek rychlým sledem událostí, častou akcí a hrdiny, kteří musí překazit plány padouchům a na rozdíl od detektivky neřeší již spáchaný zločin. Jejich poptávka se řídí aktuální nabídkou trhu a nejžádanější jsou ty nejnovější. Mezi mládeží je momentálně nejoblíbenější téma horory a upíři. Stálicí pak je školní četba, která je samozřejmě hodně žádaná, ale při půjčování knih je dost často slyšet: „Dejte mi, prosím Vás, nějakou tenkou."  Poezie je stále tou méně vyhledávanou oblastí, ale své věrné čtenáře neztrácí.

Jak byste charakterizovala současnou nabídku nových knih na trhu? Nepřevládá laciná publicita před kvalitou?
Nabídka trhu je v dnešní době velmi pestrá a stejně pestrá je i kvalita jak obsahu, tak i zpracování. Myslím, že každý si najde to své. Naštěstí vychází stále dost kvalitních knih, ale nabídka se vždy řídí poptávkou, a tak jsou vidět i knihy vzniklé takříkajíc přes noc, ve kterých je důležité právě společensky nebo politicky 'žhavé' téma, ale o kvalitě není radno moc přemýšlet.

Objevují se noví, dobří spisovatelé, básníci, aby nemuselo být například 'převieweghováno' nebo zůstat prázdno po tragédii spisovatelky Simony Monyové? Nepředvádí se mnohdy zbytečně celebrity? Jakou roli hrají v tomto procesu nakladatelé?
Noví spisovatelé se naštěstí objevují, a jestli jsou dobří, to ukáže čas. Podle výsledků výročních knižních cen Magnesia Litera (prestižní ocenění nejlepší knihy roku) si myslím, že se prázdna bát nemusíme. Druhá otázka, týkající se celebrit, je spíš o tématu a osobě v knize popisované než o kvalitách spisovatelských. Různé životopisy umělců a jejich vyprávění ze života jsou u čtenářů oblíbené a podle toho samozřejmě nakladatelé jednají.

Jakými kritérii, krom finančních, se ještě řídíte při nákupu nových knih? Jak vyřazujete ty staré, je hlavním ukazatelem počet výpůjček?
Nákup nových knih se řídí základním určením knihovny. My jsme knihovna s univerzálním fondem, i podle statistiky je vidět, že mírně převažuje beletrie nad naučnou literaturou. Při výběru zohledňujeme poptávku čtenářů. Velký zájem je o literaturu s regionální tematikou. Z odborné literatury jsou to převážně knihy o psychologii, kuchařky a životopisy slavných. Specializované odborné knihy je možné vypůjčit z jiné knihovny.
Vyřazujeme především knihy, které jsou velmi poškozené nebo svým obsahem zastaralé, to se týká hlavně odborné literatury. Počet výpůjček je také jedním z kritérií při vyřazování, a to hlavně z důvodů nedostatku místa. V dřívějších dobách se knihy nakupovaly ve více exemplářích jednoho titulu, a tak se snažíme vždy alespoň jeden výtisk ponechat, případně ponechat novější vydání. Ale než knihy úplně zlikvidujeme, nabízíme je našim návštěvníkům formou burzy, kde si je mohou za symbolický poplatek odkoupit.

Jaké další aktivity knihovny jsou součástí vaší činnosti?
Kromě úplně základních služeb, které si čtenář vybaví, což je půjčování knihovního fondu a zpřístupnění internetu, nabízíme uživatelům další služby, mezi něž patří MVS -meziknihovní výpůjční služba. Pokud v našem fondu nemáme požadovaný dokument, můžeme jej objednat z jiné knihovny a čtenář si jej u nás vypůjčí stejnou formou jako náš. Dále vyhledáváme různé informace, nejvíce týkající se našeho regionu, pořádáme školení v používání PC a vyhledávání v internetu, ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů pořádáme besedy a přednášky. Ve vestibulu knihovny zajišťujeme výstavy děl místních fotografů, malířů a dalších umělců. Velmi oblíbené jsou výstavy prací dětí z mateřské školy a výtvarného oddělení ZUŠ. Tyto výstavy trvají z pravidla měsíc a obsazeno máme až do ledna roku 2015. Pro žáky základních a středních škol pořádáme informační přednášky o knihovně, mladší žáci se seznamují s knihovnou a knížkami a ti starší se dozví informace o 'zlatém' fondu knihovny a službách, které by mohli využít při studiu. Zapojujeme se do celostátních akcí knihoven, jako je Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven v říjnu a jiné.

V závěru loňského roku se schvalovala na radnici studie přestavby bývalého domažlického pivovaru na kulturní centrum. Součástí této akce má být i řešení nové městské knihovny s odpovídajícím zázemím. V letošním roce se dokončí projektová dokumentace. Probíhají jednání? Účastníte se jich? Je celá záležitost dostatečně v pohybu?
O přestavbě bývalého pivovaru samozřejmě vím. S knihovnou se počítá ve dvou podlažích hlavní budovy. V současné době probíhají činnosti spojené s žádostí o dotace z evropských fondů, o tom by vám více řekli na městském úřadě. Zatím jsme řešili v hrubých rysech záležitosti týkající se objemu a rozmístění knihovního fondu umístěného v 'provozech', skladové prostory a zázemí pro zaměstnance. Základní kritérium je nosnost podlah a od toho se odvíjí i rozmístění jednotlivých sekcí. Postupně budou probíhat jednání, na kterých se budou upřesňovat další požadavky a specifikace přestavby.

Jistě si dovedete představit novou knihovnu s plně automatizovaným půjčováním knih a důstojnými prostory pro čtenáře-klienty a zaměstnance. Myslím, že návštěva knihovny by měla být společenským zážitkem.
Představivost mám bohatou a věřím, že návštěva knihovny v 'novém' se stane společenským zážitkem, jak říkáte, ve všech oblastech. Přispěje k tomu i to, že knihovna bude v téměř dvojnásobných prostorách, než je nyní, a samozřejmostí bude možnost bezbariérového pohybu po celé knihovně. V budově se počítá mimo jiné také s galerií a přednáškovým sálem, který poskytne návštěvníkům větší komfort.

À propos, jakou má paní ředitelka knihovny Boženy Němcové na nočním stolku rozečtenou knihu?
Na mém nočním stolku a ještě různě po bytě mám hned několik rozečtených knih. Záleží na tom, v jakém jsem před čtením rozpoložení, buď si potřebuji 'odpočinout' u příjemné detektivky, pak sáhnu po knize D. Fischerové – Tři vraždy a král, pokud mám čas před spaním, tak se začtu do neautorizovaného životopisu Sonii Gándhíové Červené sárí. Mezitím se ještě snažím dočíst druhý díl Doby jedové, věnované jedům, které obsahují například potraviny, kosmetika, ale třeba i sporným účinkům očkování a tak dále. To vše ještě prokládám čtením pohádek mým dcerám.

Autor: Karel Frait

Autor: Redakce

6.3.2013 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Ilustrační foto.

Mladík řídil bez řidičáku

Ilustrační foto.

Opilec tankoval ve Vránově bez placení

Planý poplach v domažlické pobočce České spořitelny

Domažlice – V úterý odpoledne zasahovali domažličtí hasiči v budově České spořitelny v ulici Msgre B. Staška.

VÍME PRVNÍ

Opět žhář. V Poběžovicích hořelo další auto

Poběžovice – Ve středu ráno mezi 5.15 a 5.40 hod. neznámý pachatel úmyslně zapálil dodávku Fiat Ducato na volně přístupném prostoru v Poběžovicích nedaleko místní školy. Podle informací Deníku se na místě našel hadr se zbytky zápalné látky. Vůz má patřit romskému majiteli.

Bělští si v Kolkovně užili jubilejní Country večer

Bělá nad Radbuzou – Posezení při country muzice je v Bělé poměrně častý způsob zábavy.

Před 90 lety zemřel lékař Josef Thomayer

Trhanov – Právě dnes, ve středu 18. října si připomínáme 90. výročí úmrtí lékaře, spisovatele a vysokoškolského pedagoga, trhanovského rodáka MUDr. Josefa Thomayera.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení