S obnovou vzrostlé zeleně v centru obce začali Chocomyšlští na konci března a dnes už náves zdobí nová výsadba alejových stromů.

Na základě projektu, který zahrnoval pokácení sedmadvaceti lip srdčitých, které lemovaly komunikaci k obecnímu úřadu, tří jehličnanů rostoucích u pomníku vedle aleje a zpětný řez na hlavu, který zajistil bezpečnost u dalších jedenácti lip, získali Chocomyšlští dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

„Celkové náklady na obnovu zeleně v naší obci si vyžádaly 321 330 tisíc korun. Nám se podařilo získat pětaosmdesátiprocentní dotaci a zbylých patnáct procent jsme uhradili z obecního rozpočtu,“ uvedl starosta Chocomyšle Josef Eger.


Většina pokácených dřevin byla nahrazena novou výsadbou alejových stromů. U některých byl proveden arboristický zásah, který zajistí jejich bezpečnost.

„Bylo nutné porazit sedmadvacet vzrostlých lip, protože už byly velice špatné a léta špatně udržované. Jednou za dvacet let se úplně ořezaly a místo koruny zbylo jen koště, což jejich zdravému růstu zrovna nepřidalo,“ dodal Eger s tím, že dnes je nahradily nové, zdravé a hlavně stejné stromy, které budou dělat radost i budoucím generacím.

O odborné ošetření zeleně v obci se postarala vybraná specializovaná firma, která svoji práci dokončila 30. června.