Rekonstrukci provedla místní firma Klempostav. Úpravné práce měl na starosti Rudolf Kováč. „Nejprve jsme provedli demontáž původního hrazení, které již bylo ve velmi špatném stavu. Na nové hrazení jsme použili vrtnou soupravu a vyvrtali přes sto vrtů o průměru 20 cm a hloubce 50 cm. Do nich byly osazeny dřevěné sloupky, které jsme patřičně zatemovali jemným štěrkem,“ popsal pan Kováč.

„Mezi sloupky pak bylo podštěrkováno podloží a na něm jsme vybudovali dřevěné hrazení z kulatin. Hrazení zabraňuje sesuvu zeminy, kamenů a dalšího materiálu na přilehlou cestu,“ popsal stavbař. „V altánu, v dolní části rokle, jsme opravili dlažbu a také jsme kousek od něj umístili novou závoru, kterou stejně jako dlažbu v altánu poničili vandalové,“ doplnil Rudolf Kováč.

Naučná stezka zahrnuje unikátní vycházkový okruh v celkové délce 3 km s několika historicky cennými stavbami, jako je Vdovský dům, Loretánská kaple a Gloriet. V péči Lesů ČR je v Královské rokli i studánka a altán.

Autor: Jaroslav Čedík